Strona główna Wiadomości PMR: Jakość najważniejszym kryterium wyboru dostawcy
REKLAMA

Tylko u nas!

PMR: Jakość najważniejszym kryterium wyboru dostawcy

Horecanet.pl, 7 lutego 2018

Pierwsze podsumowanie wyników osiągniętych w sektorze HoReCa w 2017 roku pokazuje, że był to jeden z lepszych okresów historii. Jak pokazują wstępne estymacje rynek wzrósł o ponad 6 proc. r/r osiągając wartość przekraczającą 28 mld zł.

PMR: Jakość najważniejszym kryterium wyboru dostawcy

Autor: Fotolia

Zarówno wyniki w gospodarce, wzrost płac, spadek bezrobocia czy szerszy wachlarz świadczeń społecznych sprzyjają budżetom gospodarstw domowych i stymulują konsumpcję. Ma to z kolei bardzo pozytywny wpływ na cały rynek HoReCa. Czynnikiem ograniczającym realny wzrost konsumpcji była dodatnia inflacja (według wstępnych szacunków na poziomie ok. 1,9 proc. r/r), wynikająca ze wzrostu cen surowców energetycznych, stopniowo rosnącej inflacji bazowej oraz znaczącego wzrostu cen żywności. Wśród przyczyn tego ostatniego, obok silnego popytu konsumpcyjnego wspieranego przez wzrost dochodów gospodarstw domowych, wyróżnić można ograniczenie krajowej podaży niektórych produktów żywnościowych wskutek niekorzystnych warunków meteorologicznych na początku ubiegłego roku oraz ograniczenie ich produkcji w skali globalnej.

Według prognoz średnio-okresowych PMR, dynamikę rynku HoReCa w najbliższych latach osłabiał będzie trudniejszy rynek pracy (drożsi pracownicy), co przyhamuje część inwestycji sieci gastronomicznych. Nie bez znaczenia pozostaje również przyjęcie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Niemniej jednak, jak prognozuje PMR, dynamika rynku HoReCa w najbliższych pięciu latach będzie kształtować się na poziomie średnio 4,5 proc.

Polski rynek gastronomiczny w ostatnich latach cechuje wysoka konkurencja. To, w połączeniu z rosnącą świadomością żywieniową Polaków i ich wyższym dochodem rozporządzalnym, sprawia, że gracze na rynku HoReCa kładą coraz większy nacisk na jakość oferowanych produktów. Nie dziwi więc, że i w przypadku wyboru dostawcy, najważniejszym kryterium w 2017 r. pozostawała jakość produktów odnotowując 90 proc. wskazań ze wzrostem o 1 p.p. w porównaniu do 2016 r. Drugą najczęściej wskazywaną cechą była cena, która otrzymała 79 proc. wskazań i w porównaniu do 2016 r. wzrosła o 2 p.p. Patrząc na inflację cen żywności, należy się spodziewać, że trend ten ulegnie umocnieniu. Rzadziej wymieniane w 2017 r. jako kryterium były szybkość i terminowość dostaw (spadek 4 p.p., r/r) oraz szeroki wybór (mniej o 2 p.p., r/r)...

Cały artykuł wraz z wykresami publikujemy w:
RYNEK DOSTAWCÓW
HORECA W POLSCE - RAPORT 2018

ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP
DO PEŁNEGO WYDANIA
w wersji elektronicznej - kliknij

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

BROG B2B © BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@brogb2b.pl.


Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będziemy my: BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej będziemy używać skrótu "BROG B2B"). Szczegółowe informacje dotyczące administratora znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym portali internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez BROG B2B (np. subskrypcja bezpłatnych newsletterów czy formularz zamówień).

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?
Mają Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

UKRYJ TE INFORMACJE