Adam Konieczny o planach rozwoju Louvre Hotels Group

Udostępnij nas na:
W Polsce pod markami Louvre Hotels działa obecnie 18 obiektów. Jeszcze w tym roku otwarte zo­staną dwa kolejne – Golden Tulip w Bielsku-Białej (88 jednostek) oraz Metropolo by Golden Tulip w Krakowie (220 pokoi). Hotel w Krakowie będzie się charaktery­zował chińskim designem w stylu art deco – powiedział  w rozmowie z nami Adam Konieczny, dyrektor ds. rozwoju na Polskę i Europę Wschodnią Louvre Hotels Group.

Po przejęciu Grupy Louvre, Jin Jiang zdecydował również, że mar­ka Kyriad, zarezerwowana do tej pory głównie dla Francji i Indonezji, stanie się marką globalną. Będzie­my ją rozwijać także w Polsce. La­tem br. podpisana została umowa zarządzania na hotel w Katowi­cach, który będzie działał w formule combo. Kyriad będzie posiadał 124 pokoje, a towarzyszący mu Pre­miere Classe 80 pokoi. Otwarcie planowane jest na I kwartał 2021.

W planach mamy również re­mont najstarszego w Polsce hotelu Campanile w Katowi­cach wraz z wpro­wadze­niem do niego nowej koncepcji. Rozbudowa­ny ma być także hotel Premiere Classe w Warszawie.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Patrząc w przyszłość, widzimy duży potencjał dla rozwoju naszych marek w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z rosnącymi kosztami budowy inwestorzy będą się kon­centrować na markach, które nie będą wymagać dużych nakładów inwestycyjnych, a jednocześnie za­pewniać szybki zwrot z inwestycji. Dlatego widzę duże perspektywy dla naszej marki Premiere Classe.

Podjęliśmy także decyzję o roz­woju naszej grupy w miejscowo­ściach wypoczynkowych. Obser­wujemy obecnie wysyp inwestycji, często realizowanych w systemie condo, które będą potrzebowały usług zarządzania lub będą zainte­resowane franczyzą. W tych lokali­zacjach chcemy rozwijać następu­jące marki: Royal Tulip 5*, Golden Tulip 4*, Tulip Inn 3*.

Wprowadzamy również naszą markę long-stay Tulip Residen­ce, która będzie funkcjonowała w standardzie trzech lub czterech gwiazdek. Nie zapominamy rów­nież o naszej sztandarowej marce Campanile, którą chcemy rozwi­jać w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Intensywnie pracujemy także nad nowymi projektami w Cze­chach, Chorwacji, Bułgarii, Rumu­nii, na Węgrzech i Białorusi.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.