Agora planuje rozwijać kolejną sieć gastronomiczną

Udostępnij nas na:
Zarząd Agory poinformował, że w dniu 28 lutego br., zależna od niej spółka – Helios rozpoczęła negocjacje z częścią wspólników firmy Food for Nation, będącej właścicielem sieci gastronomicznej Pasibus, na temat wspólnego rozwoju marki.

W związku z powyższym podpisano list intencyjny w przedmiocie podstawowych warunków rozważanej współpracy w ramach spółki celowej, będącej spółką zależną Helios – Step Inside. Warunkiem nawiązania współpracy jest uzgodnienie szczegółowych zasad kooperacji oraz uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednocześnie, w dniu 28 lutego br. Step Inside i FFN podpisały umowę współpracy, na podstawie której Step Inside jest m.in. uprawniona do prowadzenia do 10 lokali pod marką Pasibus. W tym celu Helios dofinansował spółkę Step Inside kwotą 10 mln złotych. W przypadku uzyskania zgody UOKiK i zawarcia umowy inwestycyjnej, wspólnicy FFN obejmą udziały w Step Inside, która następnie otworzy łącznie do 40 lokali pod marką Pasibus w ramach spółki Step Inside. Jednocześnie spółka informuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron. Agora będzie informowała o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach.

Wartość inwestycji w spółkę nie jest kwotą znaczącą z perspektywy Grupy Agory. Inwestycja we wspólny rozwój marki Pasibus oznaczać będzie rozszerzenie przez Helios, czyli spółkę zależną Agory, działalności w  segmencie gastronomicznym.

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.