Działania Starbucks na rzecz ekologii

Udostępnij nas na:
Wspólne cele połączyły największą sieć kawiarni na świecie z Fundacją Nasza Ziemia. Starbucks  został partnerem tegorocznego śniadania prasowego inaugurującego jubileuszową 25 edycję Akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Jednym z głównych celów działalności Fundacji jest ograniczanie ilości odpadów. Starbucks realizuje ten cel m.in. przez trzy ważne projekty: NextGen Cup Challenge, wycofanie plastikowych słomek oraz zniżkę dla gości, przychodzących do kawiarni z własnym kubkiem.

Nieodłącznym elementem misji Starbucks są konkretne działania podejmowane na rzecz lokalnych i globalnych społeczności. Sieć pozyskuje 99 proc. kawy ze zrównoważonych oraz prowadzonych etycznie upraw, spełniających wymagania zapisane w C.A.F.E Practices. Tworzy specjalne fundusze pomocowe dla farmerów i ich rodzin. Starbucks podejmuje również bezpośrednie działania na rzecz ochrony środowiska, które są realizowane w ramach poszczególnych rynków, na których operuje marka.

Bardzo istotne jest dla nas minimalizowanie wpływu na środowisko. Specjalnie dla naszych gości tworzymy rozwiązania, które mają nam wszystkim pomóc przyczyniać się do poprawy stanu środowiska. Trzy główne ekologiczne projekty realizowane obecnie w Starbucks to zachęcanie gości do przychodzenia do kawiarni z własnym kubkiem. Decyzja o wycofaniu plastikowych słomek ze wszystkich kawiarni na świecie do 2020 roku oraz inicjatywa NextGen Cup Challenge mówi Katarzyna Pijanowska, brand manager Starbucks.

Przyjdź po kawę z własnym kubkiem

Od początku działalności w Polsce, Starbucks zachęca do przychodzenia do kawiarni z własnym kubkiem. Na tych, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, czeka 1 zł zniżki na dowolny napój. Poza ofertą kaw i napojów, w kawiarniach dostępny jest także szeroki wybór kubków termicznych, wielokrotnego użytku zaprojektowanych w różnych stylach.

Dla fanów charakterystycznych białych kubków dostępne są specjalne kubki wielorazowe o identycznym designie, które można zakupić za 10 złotych i używać do końca życia. Na początku roku w Wielkiej Brytanii, Starbucks wprowadził także eksperymentalnie dodatkową opłatę za papierowe kubki w 25 kawiarniach. W związku z pozytywnymi wynikami testów, w lipcu dodatkowa opłata została wprowadzona w 950 kawiarniach na terenie Wielkiej Brytanii. Dzięki temu zanotowano bardzo duży wzrost liczby gości przychodzących do kawiarni z własnym kubkiem.

Do 2020 roku Starbucks wycofa plastikowe słomki

Plastikowe, jednorazowe słomki zostaną zastąpione przez specjalne pokrywki, które są cięższe od słomek. Co za tym idzie dużo łatwiej poddać je procesowi segregacji i recyklingowi, również ze względu na zawarty w pokrywce polipropylen, który jest plastikiem powszechnie akceptowalnym jako możliwy do recyklingu. Ponadto, specjalnie dla osób, które potrzebują słomek, w kawiarniach, znajdą się słomki wykonane z alternatywnych materiałów, np. papieru i innych tworzyw, które można poddać recyklingowi. Dzięki tej decyzji liczba jednorazowych słomek zużywanych rocznie na świecie zmniejszy się nawet o miliard.

Next Gen Cup Challenge

Każdego roku na świecie sprzedawane są napoje w około 600 miliardach plastikowych i papierowych kubków. Mimo że tylko 1 proc. z nich pochodzi ze Starbucks, celem marki jest rozwiązanie problemu odpowiedniego recyclingu tych kubków dla dobra całej branży. W marcu tego roku Starbucks przeznaczył 10 milionów dolarów dofinansowania dla organizacji Closed Loop Partners i założonego przez nią Center for the Circular Economy.

We współpracy z Closed Loop Partners Starbucks uruchomił program NextGen Cup Challenge. Celem programu jest stworzenie w pełni biodegradowalnego kubka, którego specyfikacja zostanie udostępniona wszystkim firmom w branży. Do udziału w projekcie, który wystartował w sierpniu, mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, eksperci branżowi oraz osoby poszukujące innowacyjnych rozwiązań w recyklingu. Autorzy siedmiu najlepszych pomysłów wezmą udział w półrocznym programie akceleracyjnym, w ramach którego otrzymają milion dolarów dotacji na sfinansowanie swojego rozwiązania. W skład rady programowej projektu wchodzą liderzy ekologicznych organizacji pozarządowych, w tym WWF, przedstawiciele uniwersytetów, przemysłu papierniczego, przemysłu tworzyw sztucznych oraz firmy recyklingowe. Dzięki NextGen Cup Challenge ma powstać globalne i kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli na to, by 600 miliardów kubków rocznie na całym świecie otrzymało drugie życie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.