Makro przekazuje żywność potrzebującym

Udostępnij nas na:
Sieć hurtowni Makro Polska od października 2016 roku współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności – organizacją non-profit, która przeciwdziała marnowaniu i utylizacji żywności. W tym czasie Makro Polska przekazało 3,3 mln kg produktów, dzięki czemu udało się ufundować ponad 6,5 mln posiłków dla osób potrzebujących. Żywność przekazywana jest przez każdą z 29 hal sieci oraz następnie poprzez Banki Żywności dystrybuowana jest do organizacji i instytucji społecznych, pomagających osobom żyjącym w niedostatku, m.in.: jadłodajni, świetlic środowiskowych, domów dziecka, ośrodków wychowawczych i wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, noclegowni i domów dla bezdomnych czy hospicjów.

Makro Polska pod mecenatem Federacji Polskich Banków Żywności prowadzi również akcję „Nie marnuję, pakuję”. Projekt zaadresowany jest do właścicieli lokali gastronomicznych i konsumentów oraz ma na celu zachęcać ich do pakowania i zabierania nieskończonego posiłku z restauracji.

Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności prowadzona jest przez Makro Polska w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, mającej na celu promowanie działań prospołecznych, stałe ograniczenie negatywnego wpływu na ekosystem oraz poszanowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

– Dzięki współpracy z Bankami Żywności możemy nie tylko efektywnie pomagać osobom w trudnej sytuacji życiowej, ale też ograniczać ilość zmarnowanego jedzenia, a w efekcie – oszczędzać zasoby energii i wody – mówi Roman Rolbiecki, ekspert ds. operacji w halach w Makro Polska.

– Współpraca z Makro Polska pozwala nam minimalizować zjawisko paradoksu niedożywienia w Polsce,  na skutek którego cierpi w naszym kraju wciąż 1,8 mln osób. Efektywne i szybkie ratowanie żywności na masową skalę oraz jej przekazywanie potrzebującym jest możliwe dzięki procedurom odbioru żywności od producentów i sklepów sieci handlowych, wypracowanym przez 20 lat istnienia banków – podkreśla Dorota Napiórkowska, koordynatorka ds. darowizn żywności z sieci handlowych w Federacji Polskich Banków Żywności.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE – WRZESIEŃ 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.