Orbis: Wyniki pierwszego półrocza br. potwierdzają skuteczność strategii

Udostępnij nas na:
– Rok 2019 jest okresem o wyjątkowym znaczeniu dla Orbis. Po przeprowadzeniu kompleksowych analiz spółka zdecydowała się na podział przedsiębiorstwa na dwie linie biznesowe – tzw. lekką i ciężką, co jest naturalnym krokiem, obserwowanym w rozwoju międzynarodowych grup hotelarskich. Wzrosty obserwowane w pierwszym półroczu potwierdziły pozytywny trend wyników osiąganych przez Orbis – powiedział Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis.

– Decyzja ta została podjęta z uwagi na szybki rozwój w strukturze hoteli Orbis tzw. lekkich aktywów, czyli hoteli dołączanych poprzez zawieranie umów o zarządzanie i franczyzy (które stanowią już niemal 50 proc. całej sieci) oraz na różnice pomiędzy modelem biznesowym Orbis i Accor (naszego strategicznego partnera).  Dzięki podziałowi na dwie linie biznesowe i zbyciu Accorowi części serwisowej, Orbis będzie w stanie wycenić tę część swojego przedsiębiorstwa, która jest prowadzona w oparciu o model „asset light” i skupić całą swoją uwagę na podstawowej działalności, tj. na „aktywach ciężkich”, będących w „DNA” spółki. Po zakończeniu transakcji sprzedaży, Orbis posiadający 73 własne hotele, będzie gotowy rozpocząć okres dalszego rozwoju według nowego modelu działania. Zważywszy, że Accor ogłosił zamiar zbycia wszystkich należących do niego akcji w spółce Orbis, jesteśmy przekonani, że nasi nowi akcjonariusze będą wspierali wypracowaną strategię rozwoju spółki. Choć profil działalności naszej Spółki ulega przekształceniu, jej trzy najważniejsze filary pozostają niezmienne: osiągane wyniki (Performance), rozwój sieci hoteli (Portfolio) i nasi pracownicy (People) – dodał Gilles Clavie.

Wyniki pierwszego półrocza 2019 potwierdzają skuteczność strategii Orbisu. Wskaźniki osiągane w całym regionie Europy Wschodniej utrzymywały się na wysokim poziomie. Głównym motorem wzrostu pozostawała średnia cena, która wzrosła w całej Grupie o +4,4 proc. Skonsolidowane przychody w pierwszym półroczu 2019 r. sięgnęły 666,1 mln zł, co stanowi wzrost o 4,8 proc. EBITDA Grupy Orbis wyniosła 218,8 mln zł, odnotowując wzrost o 19,3 proc.

Sieć hoteli Grupy nadal rośnie w szybkim tempie. W pierwszej połowie 2019 roku otwarto 3 nowe obiekty: Bachleda Luxury Hotel Kraków MGallery by Sofitel (64 pokoje); Mercure Sibiu Airport w Rumunii (85 pokoi) – oba działające na podstawie umów franczyzy. Trzecim nowym hotelem jest zarządzany – ibis Tallinn (190 pokoi), którym Spółka weszła na nowy rynek w Estonii. W tym samym czasie Orbis zawarł 12 nowych umów „asset light” obejmujących prawie 1 600 pokoi w hotelach, które zostaną otwarte w latach 2020-2022. Nowe umowy wzmocniły solidne plany dalszego rozwoju Orbisu, które przewidują 49 nowych hoteli (niemal 6 800 pokoi). W pierwszym półroczu 2019 r. rozpoczęła się także budowa nowego hotelu ibis Styles Szczecin (161 pokoi), który przyjmie pierwszych gości w przyszłym roku. W pierwszym półroczu br. Orbis prowadził modernizacje hoteli Mercure Budapest Buda i Mercure Budapest Korona oraz zakończył modernizacje hoteli Sofitel Warsaw Victoria i ibis & Novotel Poznań Center. Łączny koszt nakładów kapitałowych (capex) wyniósł 80,8 mln zł.

– Nasze otoczenie się zmienia, lecz Orbis pozostaje silnym regionalnym liderem i nadal wzmacnia swoje wyniki zarówno operacyjne, jak i finansowe. Po raz kolejny dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi nasze zespoły udowodniły, że stanowią siłę napędową rozwoju grupy Orbis. Z optymizmem spoglądamy w przyszłość i potwierdzamy prognozę naszych wyników opublikowaną w czerwcu – podsumował Gilles Clavie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.