Prezes Interferie o rynku i planach

Udostępnij nas na:
Spółka Interferie bacznie obserwu­je zmieniające się potrzeby gości i gruntownie ana­lizuje tendencje rynku. W długoter­minowej strategii spółki zapisany został dalszy rozwój dedyko­wanych ofert wzboga­conych o usługi rehabilita­cyjne, spa, a przede wszyst­kim aktywnego wypoczynku – tak w górach, jak i nad morzem – powiedział w komentarzu do publikacji „Rynek Hotelarski w Polsce RAPORT 2018, Piotr Sosiński, prezes zarządu Interferie.

W związku z rozwojem turystyki rodzinnej planowane jest także poszerzenie oferty typu Fun&Fa­mily we wszystkich obiektach grupy Interferie. Pierwszą grun­towną modernizację przejdzie In­terferie Sanatorium Uzdrowisko­we Argentyt w Dąbkach, które już wkrótce stanie się największym i najnowocześniejszym obiektem sanatoryjnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi w Polsce. Grupą docelową tego obiektu, podob­nie jak innych, będą zarówno pa­cjenci ze skierowaniem z NFZ, jaki i klienci pełnopłatni. Zespół obiektów w Dąbkach ma umoż­liwić łączenie kuracji leczniczych z zabawą i rozwojem dzieci, a jed­nocześnie zapewniać możliwość poprawy zdrowia i wypoczynku dla dorosłych opiekunów. Z kolei w Interferie Chalkozyn w Koło­brzegu w najbliższym czasie spół­ka planuje zmianę profilu ośrodka na zbliżony do obecnego modelu Interferie Medical SPA w Świno­ujściu. Zamiarem spółki jest tak­że stopniowe rozszerzenie oferty medical o zabiegi specjalistyczne.

Korzystne prognozy makro­ekonomiczne, w połączeniu z ro­snącą liczbą turystów oraz wzrost zamożności społeczeństwa po­zwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość w perspektywie ko­lejnego roku. Jednakże rosnąca podaż obiektów noclegowych na rynku, silna konkurencja na wielu płaszczyznach, rynek pracy zmie­niający się na korzyść pracownika oraz rosnąca inflacja mogą skut­kować spowolnieniem w branży w najbliższym czasie. Mimo od­działywania wielu czynników na hotelarstwo, czasem trudnych do przewidzenia, prognozy dla branży są wciąż optymistyczne w nadcho­dzących miesiącach.

Interferie to działająca od 25 lat największa na Dolnym Śląsku sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli funkcjonujących w najatrakcyjniejszych polskich kurortach. Obiekty Interferie promują aktywny wypoczynek, połączony z profilaktyką zdrowia i do tej pory gościły już ponad 8 mln gości. Grupa Interferie obejmuje obiekty należące do spółki akcyjnej Interferie, położone w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Dąbkach, Świeradowie-Zdroju i Szklarskiej Porębie, a także czterogwiazdkowy, komfortowy hotel w Świnoujściu, należący do spółki z o.o. Interferie Medical SPA. Łącznie oferuje 2 tys. miejsc noclegowych. Obiekty należące do grupy Interferie są znanymi i polecanymi miejscami aktywnego wypoczynku, a także organizacji szkoleń, spotkań biznesowych i konferencji, dlatego z roku na rok zwiększa się liczba klientów przyjeżdżających do obiektów Interferie. Nasze obiekty zyskują także uznanie branży. W 2017 Interferie otrzymało certyfikat członkostwa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, co pomoże w jeszcze lepszym stopniu tworzyć hotelarstwo w Polsce.

W latach 2018-2022 spółka zamierza inwestować w rozbudowę istniejącej bazy celem zwiększenia poziomu obłożenia w ciągu całego roku, uzyskania lepszych wyników finansowych, poszerzenia bazy oraz satysfakcji gości/pacjentów wraz z podnoszeniem standardów usług: rehabilitacyjno-leczniczych, związanych z uprawianiem sportu, pobytowo-żywieniowych. W 2017 r. poniesiono nakłady inwestycyjne (inwestycje rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe) w wysokości 5,014 tys. zł.

Komentarz został przygotowany na potrzeby:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.