Prezes Lanwar: Rośniemy wraz z polskim rynkiem hotelowym

Udostępnij nas na:
Rozwój branży przekłada się bez­pośrednio na możliwości sprze­dażowe mojej firmy i na szczęście ciągle ma tendencję rosnącą. Ob­serwujemy wzrost sprzedaży za­równo u klientów „starych”, jak i ze strony nowo powstających. Tylko w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego liczba nocujących w obiektach hotelowych wzro­sła o ponad 1 mln, czyli około 10 proc. Ja długo potrwa ten trend? Nie wiem, ale jestem przekonany, że jeszcze kilka lat na pewno. Dla Lanwar to wzrost obrotów i moż­liwość dalszego rozwoju – powiedział w komentarzu do publikacji „Rynek Hotelarski w Polsce RAPORT 2018” Jerzy Warszawski, prezes zarządu Lanwar.

Najważniejsze wydarzenie z ostatnich 12 miesięcy dla Lanwar to uruchomienie nowego, bardzo nowoczesnego zakładu produk­cyjnego i centrum logistycznego. Obiekt spełnia najwyższe stan­dardy w swojej branży. Mając to już za sobą skupiamy się obec­nie na doskonaleniu produktów. Współpracujemy tu w szerokim zakresie z instytucjami naukowy­mi. Główny kierunek na jakim się koncentrujemy to ekologia.

W ciągu trzech-czterech mie­sięcy, po zakończeniu trwają­cych już prac badawczych i testowych, wprowadzi­my na rynek absolutną nowość – kosmetyki pieniące (szampony, żele), w których skła­dzie w miejsce ogól­nie stosowanych sul­farokanoli pochodzą­cych z ropy naftowej, zastosujemy spieniacze nowej generacji, wyprodu­kowane z oleju rzepakowego. Jest to nowość na skalę światową. Produkty te mają bardzo wysoką biodegradalność przy zachowaniu swoich cech użytkowych.

Stosujący je hotelarze będą mieli do wykorzystania bardzo dobry i mocny atut promocyj­ny swoich obiektów, szczególnie w momencie, w którym jest tak silna presja proekologiczna.

Bardzo ważne dla mnie osobi­ście i dla moich pracowników to finalizacja wielomiesięcznego pro­cesu uzyskania certyfikatu Eco­label, potwierdzającego najwyż­szą jakość naszych produktów. Już wkrótce wyroby z tym zna­kiem będą dostępne dla naszych klientów. Ten mały znaczek, który znajdzie się na naszych wyrobach, to naprawdę masa pracy, zmia­na mentalnościowa i rewolucja w technologii produkcji. Jestem przekonany, że w tendencji okaże się, że był to dobry wybór.

Drugie ważne wydarzenie to pozytywny wynik bardzo wyma­gającego audytu ze strony fran­cuskiej organizacji Groupe GM jaki przeszliśmy w marcu, które­go efektem jest przekazanie nam praw licencyjnych do produkcji w naszym zakładzie czterech linii francuskich kosmetyków.

Mogę wymienić tu kilka przy­kładów: nowa ekologiczna li­nia „Yves Rocher”, ekskluzywne i modne w świecie linie „Cinq Monde” i „Codage” oraz odnoszące wielki sukces na świecie kosmetyki oparte na naturalnych wyciągach owocowych serii „Atelier Cologne”. Rozpoczęliśmy również produkcję nowej wersji niezwykle popularnej linii „Bienvenue”. Pomimo, że na­leży do grupy ekonomicznej, ma bardzo nowoczesna formułę che­miczną, znacznie wyprzedzającą obecne wymogi

Dla mnie niewątpliwie nume­rem jeden było rozpoczęcie kom­pleksowej obsługi w zakresie do­staw kosmetyków i galanterii do hotelu Raffles Europejski Warsaw. Wymagania obiektu były bardzo wysokie, ale też satysfakcja ol­brzymia. Dzięki nowoczesnemu zakładowi i doświadczonej kadrze technologów mogliśmy sprostać temu zadaniu.

Komentarz został przygotowany na potrzeby:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2018
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.