Trwa nabór na kierunek „Zarządzanie hotelami” na Akademii Leona Koźmińskiego

Udostępnij nas na:
Kierunek został utworzony w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zarządzającą. Dlatego celem studiów jest wykształcenie kolejnego pokolenia hotelarzy na stanowiskach decyzyjnych, a dzięki temu stworzenie nowej jakości w zakresie zarządzania hotelami. Czasopismo Świat Hoteli i portal Horecanet.pl objęły kierunek Patronatem Medialnym. Partnerem Strategicznym jest Hilton, dzięki któremu studenci będą mogli odbyć praktyki w jednym z hoteli należącej do sieci.

Podczas studiów nacisk będzie położony nie tylko na przekazywaną wiedzę teoretyczną, ale zdecydowanie bardziej na nabywanie praktyki niezbędnej w zarządzaniu obiektem hotelowym.

Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, słuchacze otrzymają współczesną wiedzę z zakresu zarządzania hotelem. Nabędą umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich i wyzwań w branży, do których należą prowadzenie analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania pracy własnej i zespołu, a także kontrolowania wyników i raportowania. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej. Istotny jest również aspekt związany z umiędzynarodowieniem kierunku dzięki współpracy z siecią Hilton oraz brytyjskim Sheffield Business University, który posiada ponad 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce zarządzania hotelami. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w języku polskim z dodatkowymi (nieobowiązkowymi) modułami w języku angielskim co pozwoli na podniesienie kompetencji językowych i zapoznanie słuchaczy ze słownictwem branżowym. Symulacja inwestycji hotelowej realizowana w formie pracy grupowej, która stanowi równocześnie projekt końcowy, dodatkowo pozwoli na utrwalenie wiedzy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej i weryfikację założeń biznesowych.

WIĘCEJ INFORMACJI O KIERUNKU STUDIÓW
>prosimy kliknąć<
Korzyści dla słuchaczy 

Studenci skorzystają z wiedzy i bogatego doświadczenia, które przekazywać będą eksperci branży hotelowej. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami, jak Hilton czy Sheffield Business University możliwe będzie nawiązanie wartościowych relacji biznesowych, które zaprocentują w przyszłości. Doskonała pozycja w wielu międzynarodowych rankingach Akademii Leona Koźmińskiego pomoże części słuchaczom szybciej znaleźć wymarzone zatrudnienie w ciekawym i dynamicznie rozwijającym się sektorze turystyki i hotelarstwa.

Adresaci studiów 

Studia adresowane są przede wszystkim do:

  • osób pragnących rozpocząć swoją karierę w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej i poznać specyfikę zarządzania obiektem hotelowym;
  • pracowników hoteli planujących rozwój ścieżki kariery w branży hotelarskiej zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  • managerów hoteli oczekujących ugruntowania wiedzy i podniesienia swoich kompetencji;
  • właścicieli hoteli oczekujących zdobycia nowych kwalifikacji i poznania najświeższych trendów w branży hotelarskiej.
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie projektu końcowego w grupie trzech-czterech osób. Projekt zakłada zaprojektowanie procesu uruchomienia nowego obiektu hotelowego w wybranej przez zespół lokalizacji, uwzględniając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Konieczne będzie przygotowanie modelu finansowego oraz biznes planu, które będą musiały znaleźć uzasadnienie w wybranej grupie docelowej. Zespół będzie miał również za zadanie opisanie struktury zatrudnienia, przygotowanie strategii cenowej, sprzedażowej i marketingowej. Podczas końcowej prezentacji zespół przedstawi swój plan potencjalnym inwestorom, zatem konieczne będzie wskazanie oczekiwanej wysokości inwestycji oraz prognozowana stopa zwrotu.

WIĘCEJ INFORMACJI O KIERUNKU STUDIÓW
>prosimy kliknąć<

Kontakt:
Magdalena Glapa
doradca edukacyjny
+48 (22) 519 21 05
mglapa@kozminski.edu.pl

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.