Warimpex podsumowuje pierwsze półrocze 2018

Udostępnij nas na:
Ubiegłoroczna sprzedaż udziałów w ośmiu obiektach hotelowych wpłynęła na wyniki działalności operacyjnej spółki.  Związane z tą sprzedażą zmniejszenie liczby pokoi o 57 proc.  spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie hoteli z 20,8 mln euro do 6,3 mln euro. W tym kontekście należy wspomnieć, że do maja 2017 r. przychody Warimpex ze sprzedaży usług obejmowały jeszcze środki uzyskiwane przez sprzedane wtedy hotele.

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych wzrosły z 6,1 mln euro do 7,5 mln euro, głównie na skutek ukończenia w pełni wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg w maju 2017 r. Łącznie skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży spadły z 27,5 mln euro do 14,4 mln euro.

Okrojony portfel nieruchomości i brak zysków ze sprzedaży nieruchomości w roku bieżącym spowodowały również spadek wskaźnika EBITDA z 29,5 mln euro do 2,9 mln euro. Wskaźnik EBIT spadł z 43,4 mln euro do 2,7 mln euro. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures poprawił się z  -9,2 mln euro do -7,2 mln euro, jednak zostało to zniwelowane przez ujemne różnice kursowe w wys. – 4,9 mln euro, wynikające przede wszystkim z wahań kursu rubla. W efekcie wynik finansowy netto za I półrocze 2018 r. wyniósł – 4,3 mln euro (2017: 33,5 mln euro).

ŚWIAT HOTELI
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO HOTELARZY
> link do aktualnego numeru <

– Naszym celem na rok 2018 i kolejne lata jest dalszy wzrost i odbudowa zasobów nieruchomości. Dlatego nasze działania – zgodnie z założoną strategią – będą się teraz skupiać głównie na ukończeniu bieżących i rozwoju nowych projektów oraz na nabywaniu aktywów z potencjałem, generujących przepływy pieniężne. Jednocześnie dzięki sprzedaży wybranych nieruchomości na korzystnych warunkach uzyskujemy przychody, które umożliwiają nam szybkie podejmowanie się kolejnych inwestycji – wyjaśnia prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch.

Projekty deweloperskie i transakcje

Firma może już pochwalić się efektami swoich działań w powyższym zakresie: obiekt Ogrodowa Office w Łodzi jest już niemal gotowy – pierwsze powierzchnie zostały już przekazane najemcom. Oficjalne otwarcie zaplanowane jest na październik tego roku. W sumie podpisane zostały umowy najmu na ponad 40 proc. z 27,4 tys. mkw. powierzchni. Drugi projekt w budowie, czyli Mogilska Office w Krakowie, zostanie ukończony prawdopodobnie w I kwartale 2019 r. Ponad 60 proc.  z 12 tys. mkw. powierzchni zostało już wynajęte.

Również w Krakowie postępują prace projektowe w zakresie budowy biurowca oferującego 21 tys. mkw. powierzchni, położonego obok Hotelu Chopin. W Białymstoku Warimpex jest właścicielem działki, na której w kilku etapach mają powstać nieruchomości biurowe, w których znajdzie się łącznie do 73 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Kolejne przyszłe projekty deweloperskie są przygotowywane na własnych gruntach w Petersburgu (ok. 130 tys. mkw.).

W segmencie transakcyjnym, pod koniec maja Warimpex zakupił w całości wynajęty biurowiec B52 w Budapeszcie o powierzchni ponad 5,2 tys. mkw. Generowane przez niego wpływy zwiększą operacyjne przepływy pieniężne. Poza tym zdaniem Franza Jurkowitscha w Budapeszcie tkwi większy potencjał, ponieważ lokalny rynek powierzchni biurowych znajduje się właśnie w fazie rosnących czynszów najmu. Niezależnie od tego zakupu, także w Budapeszcie spółce udało się w maju sprzedać na korzystnych warunkach działkę deweloperską.

Perspektywy

– W bieżącym roku obrotowym oczekujemy nadal wyraźnego spadku kosztów z tytułu odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji i brakiem kredytów projektowych – mówi Franz Jurkowitsch i dodaje: – Naszym celem na najbliższe miesiące jest sprawne ukończenie bieżących projektów deweloperskich i szybkie uruchomienie realizacji projektów planowanych. Wzmocni to nasze źródła przychodów, pozwalając optymistycznie patrzeć w przyszłość.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.