34 mln turystów w polskich obiektach w 2018 roku

Udostępnij artykuł
W 2018 r. z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych skorzystało 33,9 mln turystów, którym udzielono 88,9 mln noclegów. W porównaniu do 2017 r. było to więcej odpowiednio o 6,0 proc. i 5,9 proc. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2018 r. wyniósł 40,1 proc., a stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych 49,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu 2018 r. sprawozdaniem zostało objętych 11 076 turystycznych obiektów noclegowych,
na które składało się 4 179 obiektów hotelowych i 6 897 pozostałych obiektów. Najliczniejszą
grupę wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele – 2 592, tj. o 2,0 proc. więcej niż w 2017 r. (2 540), a następną pod względem wielkości zasobów – inne obiekty hotelowe. Do tej drugiej grupy zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe – m.in. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2018 r. było 1 057 takich obiektów, czyli o 2,6 proc. więcej niż w 2017 r. (1 030).

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne.

Sprawozdanie według stanu w dniu 31 lipca 2018 r. złożyło 2 291 takich obiektów – wzrost o 10,0 proc. (rok wcześniej było ich 2 083). Na drugiej pozycji pod względem liczby obiektów wśród pozostałych obiektów znalazły się ośrodki wczasowe (1 109), które odnotowały niewielki spadek w stosunku do ubiegłego roku (o 1,8 proc., 1 129 obiektów w 2017 r.).

Turyści w bazie noclegowej

W 2018 roku w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 33,9 mln turystów (o 6,0 mln więcej niż w 2017 r. – 32,0 mln). Spośród korzystających z obiektów
hotelowych najwięcej osób – 22,1 mln zatrzymało się w hotelach (o 1,2 mln więcej niż w 2017 r. – 20,9 mln). Natomiast w pozostałych obiektach najwięcej osób skorzystało z obiektów typowo wakacyjnych, takich jak ośrodki wczasowe – 1,8 mln (1,7 mln w 2017 r.) i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe – 1,1 mln (1,1 mln w 2017 r.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokoje gościnne i zakłady uzdrowiskowe – po 0,9 mln turystów (po 0,8 mln w 2017 r.).

ŚWIAT HOTELI – LUTY / MARZEC 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Udzielone noclegi

W turystycznych obiektach noclegowych w 2018 r. udzielono 88,9 mln noclegów (o 5,9 proc. więcej niż w 2017 r. – 83,9 mln), w tym turystom zagranicznym – 17,7 mln (o 6,2 proc. więcej niż w roku poprzednim – 16,7 mln). Turyści zagraniczni jako miejsce swojego zakwaterowania najczęściej wybierali hotele – 12,6 mln noclegów (o 4,1 proc. więcej niż 2017 r. – 12,1 mln).

Noclegi udzielone w lipcu i sierpniu 2018 r. stanowiły 28,8 proc. wszystkich noclegów udzielonych
w 2018 r., czyli o 0,5 p.proc. mniej niż w roku poprzednim.

Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym we wszystkim turystycznych obiektach
noclegowych w całym 2018 r. wzrósł o 0,1 p.proc. do 20,0 proc. w porównaniu do 2017 r.

Niewielka zmiana, ale w przeciwnym kierunku wystąpiła w strukturze noclegów udzielonych w hotelach, gdzie wzrósł odsetek noclegów udzielonych turystom krajowym o 0,7 p.proc. do 70,1 proc. Turyści zagraniczni z kolei częściej niż w 2017 r. korzystali z pozostałych obiektów zakwaterowania turystycznego – o 0,4 p.proc. wzrósł ich udział w strukturze udzielonych noclegów w tego typu obiektach.

Porównanie danych za rok 2018 z rokiem 2017 ukazuje zwiększenie liczby udzielonych noclegów
o 5,9 proc. (tabl. 1). W obiektach hotelowych zanotowano wzrost o 7,0 proc., a w pozostałej bazie noclegowej o 4,6 proc. Największy wzrost liczby udzielonych noclegów wystąpił w pokojach gościnnych (o 14,1 proc.), kempingach (13,7 proc.) i zespołach domków turystycznych (13,4 proc.). Wysoki wzrost powyżej 10 proc. wystąpił także w hostelach (10,2 proc.). Natomiast największy spadek odnotowano w schroniskach młodzieżowych – o 8,6 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, także i w 2018 r. najwięcej noclegów udzielono (tabl. 2) w województwach: zachodniopomorskim (15,2 mln) oraz małopolskim (13,9 mln). Na te dwa województwa przypadała prawie 1/3 (podobnie jak w roku 2017) noclegów udzielonych w Polsce, a razem z następnymi w kolejności województwami: pomorskim (9,8 mln), mazowieckim (9,4 mln) i dolnośląskim (9,0 mln) było to 64,5 proc. (w 2017 r. – 64,3 proc.). Wzrost w stosunku do roku 2017 odnotowano w 14 województwach – największy w: łódzkim (o 9,3 proc.), śląskim (8,7 proc.), zachodniopomorskim (7,8 proc.) i świętokrzyskim (7,3 proc.), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim i wielkopolskim (po 3,3 proc.). Niewielki spadek wystąpił w województwach: opolskim (o 3,4 proc.) i podlaskim (2,7 proc.). Na obszarach nadmorskich odnotowano wzrost liczby udzielonych noclegów o 7,7 proc. i stanowiły one 24,6 proc. ogółu udzielonych noclegów dla całej Polski (24,2 proc. w 2017 r.).

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 08.04.2019
Aktualizacja: 08.04.2019