335 tys. zatrudnionych w horeca

Udostępnij artykuł

Badania GUS pokazują, że przeciętna liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu przez jednego zatrudnionego wyniosła 40,9 (37,6 w sektorze publicznym i 41,2 w prywatnym). Pracujący najemni pracowali średnio 39,4 godzin tygodniowo, natomiast pracujący na własny rachunek – 48,6 godzin. Pomagający członkowie rodziny pracowali 41,9 godzin w badanym tygodniu.

Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2010 r. pracodawcy z sektora restauracje/hotele oceniają swoje plany związane z zatrudnianiem nowych pracowników bardzo optymistycznie. Na podstawie ich deklaracji ustalono prognozę netto zatrudnienia +24 proc. Wartość ta jest wyższa o 7 punktów od prognozy dla ubiegłego kwartału, w ujęciu rocznym nastąpił spadek o 6 punktów procentowych.

Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku lipca do końca września 2010 r. w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, z ujemnym jego redukcję.

Opublikowano: 05.08.2010
Aktualizacja: 05.08.2010