Układ odpornościowy świadomości – nowe warsztaty dla liderów i menadżerów

– Z menadżerami pracuję nad poprawą kluczowych dla nich umiejętności, umożliwiając satysfakcjonujące pokonywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Wykorzystywane przeze mnie narzędzia i techniki coachingowe skutecznie wspierają procesy, a także wzbogacają …

Czytaj więcej...