Daniel Łukaszewicz o rozwiązaniach zastosowanych w obiektach Dobry Hotel

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Sieć Dobry Hotel zarządza obecnie 11 hotelami w ca­łej Polsce. Należą do nich obiekty w Trójmieście, Jastarni, Mikołajkach, Poznaniu, Warsza­wie, Krakowie i Zakopanem. Odpo­wiedzialność za zdrowie i bezpie­czeństwo gości oraz pracowników we wszystkich naszych hotelach to dla nas nadrzędny priorytet – mówi w specjalnym komentarzu dla Świata Hoteli Daniel Łukaszewicz, dyrektor zarządzający Dobry Hotel.

Wraz z pojawieniem się pande­mii w ubiegłym roku, niezwłocz­nie wprowadziliśmy specjalne procedury. Miały na celu ochro­nę zdrowia i komfort wszystkich odwiedzających obiekty Dobry Hotel. Stosujemy się ściśle do wymogów sanitarnych, zaleceń władz lokalnych i wytycz­nych Rozporządzenia Rady Mini­strów w sprawie funkcjonowania obiektów hotelarskich.

Nasze hotele wyposażyliśmy w specjalistyczny sprzęt. Taki, jak zamgławiacze elektrostatyczne, ozonatory, maski i mierniki ozonu oraz stroje ochronne dla pracow­ników – maski z filtrami, fartuchy i okulary. Dzięki temu wszystkie pokoje po wyjeździe gości, a także korytarze hotelowe, windy oraz klatki schodowe są zamgławiane środkami dezynfekującymi.

To spora inwestycja, ale w obecnej sytuacji niezbędna dla bezpiecznego funkcjonowania hoteli.

ŚWIAT HOTELI – KWIECIEŃ 2020
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

We wszystkich obiektach sie­ci Dobry Hotel rekomendujemy płatności bezgotówkowe, ogra­niczyliśmy do minimum proces meldunkowy, a przestrzenie ho­telowe przystosowaliśmy do za­chowania dystansu społecznego. Hole i lobby hotelowe są dezyn­fekowane ze wzmożoną często­tliwością, natomiast toalety, win­dy, klamki, poręcze, uchwyty nie rzadziej, niż co godzinę.

Nasze restauracje zostały re­strykcyjnie przygotowane do funkcjonowania zgodnie z wy­tycznymi rządu, aby goście mogli w spokoju i bezpieczeństwie spo­żywać posiłki.

Sieć Dobry Hotel uzyskała cer­tyfikat HRS „Clean and Safe”, trzy nasze hotele posiadają też cer­tyfikat międzynarodowej firmy audytorskiej SGS. Poświadcza on wysoki standard higieny i bezpie­czeństwa dla osób wybierających się w podróż służbową, dla któ­rych czystość i higiena są czyn­nikiem kluczowym przy wyborze hotelu biznesowego.

Ogromnie ważne jest dla nas bezpieczeństwo naszych pra­cowników, stworzenie odpo­wiedniego zaplecza oraz zapew­nienie właściwych materiałów…

CAŁY KOMENTARZ PUBLIKUJEMY
W OGÓLNODOSTĘPNYM WYDANIU ŚWIATA HOTELI – KWIECIEŃ 2021
>> KLIKNIJ, ABY DOKOŃCZYĆ LEKTURĘ <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 14.06.2021
Aktualizacja: 14.06.2021