Fundacja „Opiekuńcze Skrzydła” nagrodzona przez The Starbucks Foundation

Udostępnij artykuł

W ramach programu Global Community Impact Grants, polska organizacja non-profit, Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”, została wyłoniona spośród nominowanych i otrzyma grant na wsparcie lokalnej społeczności. Fundację zgłoszono do konkursu grantowego przez Partnerów (pracowników) Starbucks w Polsce. Otrzymała od The Starbucks Foundation środki w wysokości 12 000 USD.

The Starbucks Foundation

Fundacja „Opiekuńcze Skrzydła” pomaga dzieciom pochodzącym z rodzin borykających się z różnymi problemami, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stara się dać im możliwości, których zazwyczaj nie mają. Działa ona na rzecz wyrównywania szans w fundacyjnych domach dziennego pobytu, wzorowanych na domach rodzinnych. Dzięki tej pomocy dzieci zyskują poczucie bezpieczeństwa i wiarę w swój potencjał. Uczą się marzyć i dążyć do spełnienia tych marzeń. Wsparcie od The Starbucks Foundation pozwoli na realizację inicjatyw. Edukacyjnych, kulturalnych, a także wychowawczych dla dzieci i młodzieży z najuboższych dzielnic Warszawy. 

Jesteśmy przekonani, że wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, realnie może zmienić ich życie. Wsparcie jakie otrzymaliśmy od The Starbucks Foundation z pewnością przyczyni się do polepszania życia wielu dzieci, otwierając przed nimi nowe perspektywy – mówi Magda Kryńska z Fundacji “Opiekuńcze Skrzydła”.

Paula Chudzińska, brand manager marki Starbucks w Polsce dodaje: Cieszymy się, że po raz pierwszy mamy możliwość wsparcia polskiej organizacji dzięki dotacji The Starbucks Foundation. Misją Fundacji „Opiekuńcze Skrzydła” jest zapewnienie równych szans dla wszystkich, co jest spójne z podstawowymi wartościami naszej marki. Bardzo się cieszymy, że fundusze z grantu będą kolejnym elementem naszego wsparcia dla organizacji, z którą współpracujemy już od pewnego czasu.  

Inicjatywa The Starbucks Foundation – Global Community Impact Grants – to inwestycja o wartości 30 mln USD. Środki będa przekazane do 2030 roku. Program, w ramach którego w pilotażowej rundzie przyznano ponad 50 grantów na 30 rynkach, pomaga zrealizować ambicje marki. To poprawa dobrobytu wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani ze Starbucks.

Aby rozwijać program, The Starbucks Foundation zaprosiła swoich licencjobiorców, którzy zarządzają marką Starbucks w 3 regionach – Azja i Pacyfik, Europa, Bliski Wschód i Afryka, a także Ameryka Łacińska i Karaiby – do nominowania lokalnych organizacji pozarządowych. Przyznane granty przeznaczono na wsparcie programów i projektów mających wpływ na lokalne społeczności. Jako część inicjatywy, licencjobiorcy marki Starbucks łączą siły z The Starbucks Foundation, współinwestując w lokalne organizacje non-profit, zapewniając wsparcie pozafinansowe, a także angażując wolontariuszy w celu zwiększenia wpływu prowadzonych działań.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Autor: Horecanet
Opublikowano: 27.10.2022
Aktualizacja: 27.10.2022