1,5 tys. restauracji w polskich hotelach

Udostępnij artykuł

Największą grupę stanowiły restauracje – 2518. Następnie były to bary i kawiarnie – 2349, stołówki – 1974 oraz punkty gastronomiczne (np. smażalnie, pijalnie, lodziarnie itp.) – 704. Najwięcej placówek gastronomicznych zlokalizowanych było w hotelach – 2658, a wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły restauracje – 1520. Podobnie sytuacja wyglądała w pozostałych obiektach hotelowych, gdzie restauracje stanowią 45 proc. ogółu placówek gastronomicznych. W pozostałych obiektach (nie hotelowych) najliczniejszą grupę stanowią stołówki, których w lipcu 2009 r. zanotowano 1658, co stanowi 47 proc. ogółu tych placówek.

Baza noclegowa objęta badaniem Głównego Urzędu Statystycznego obejmuje 18 rodzajów obiektów zbiorowego zakwaterowania, z których 2836 to obiekty hotelowe a 4156 to pozostałe. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę stanowiły hotele – 1634, zaś wśród pozostałych obiektów najwięcej, bo aż 1199 było ośrodków wczasowych. W stosunku do roku poprzedniego liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wzrosła o 135 podmiotów. Z danych GUS-u wynika, że obiekty zbiorowego zakwaterowania w Polsce są średniej wielkości – przeciętnie dysponują 87 miejscami noclegowymi.

 

Opublikowano: 15.06.2010
Aktualizacja: 15.06.2010