38,7 mln zł dla hotelarzy w świętokrzyskim

Udostępnij artykuł

Łączna wartość projektów dotyczących branży hotelarskiej (budowa nowych hoteli, modernizacje, rozbudowy obiektów) na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi około 121 mln zł, z czego wartość przyznanego dofinansowania to prawie 39 mln zł. W chwili obecnej w trakcie procedury podpisywania umów o dofinansowanie jest sześć projektów z sektora małych przedsiębiorstw (kwota dofinansowania 10,4 mln zł). Natomiast w trakcie oceny są projekty skierowane dla mikroprzedsiębiorstw – do oceny merytoryczno-technicznej przekazano 23 projekty z branży hotelarskiej.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla mikro przedsiębiorstw, w tym hotelarskich, w ramach działania „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” ze środków EFRR i budżetu państwa został ogłoszony w czerwcu bieżącego roku. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania wynosi 50 mln zł. Zainteresowani inwestorzy mogą składać wnioski do 2 lipca 2010 roku.

Aktualnie, według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki w całym województwie świętokrzyskim funkcjonują 94 obiekty noclegowe, w tym: 67 to hotele, 14 – motele, 6 – pensjonaty, 4 – kempingi, jedno schronisko oraz dwa domy wycieczkowe.

 

Opublikowano: 16.06.2010
Aktualizacja: 16.06.2010