4,6 mln zł za udziały w Instytucie Turystyki

Udostępnij artykuł

Jak już pisalismy, Instytut świadczy usługi skierowane do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w branży turystycznej. Instytut prowadzi kompleksowe badania naukowe, statystyczne i marketingowe oraz prace analityczne i programowe na szeroko rozumianym rynku usług turystycznych. Spółka prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, w tym bibliotekę oraz działalność wydawniczą, m.in. publikuje cykliczne raporty: ,,Rynek biur podróży”, ,,Rynek hotelarski” czy ,,Rynek lotniczy”.

Głównymi klientami Instytutu są instytucje rządowe, takie jak Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna, Narodowy Bank Polski, samorządy terytorialne (urzędy marszałkowskie, powiatowe i gminne) ,a także – w coraz większym stopniu – prywatne firmy i przedsiębiorstwa (w tym inwestorzy hotelowi).

Spółka pozyskuje kontakty w trojaki sposób: z rynku – startując w przetargach, w toku indywidualnych negocjacji handlowych oraz realizując badania rządowe, m.in. w ramach rządowego Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Rozwojowym rynkiem są także prace w zakresie tworzenia strategii rozwoju turystyki i promocji regionu zlecane przez samorząd terytorialny – zazwyczaj na poziomie województwa lub związku gmin. Spółka działa w wąskim wyspecjalizowanym rynku. W związku z Euro 2012 spółka liczy na kolejne kontrakty i zlecenia. Przychody Instytutu za 2008 r. wyniosły ok. 3 mln zł. Skarb Państwa posiada 100 proc. udziałów spółki, w tym 15 proc. udziałów pracowniczych.

Spółka Pańska Centrum z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej zamuje sie głównie zarządzaniem nieruchomościami. Prezesem zarządu jest Grzegorz Klonowski.

 

Opublikowano: 14.06.2010
Aktualizacja: 14.06.2010