9,5-proc. wzrost liczby hoteli w Polsce

Udostępnij artykuł

Tradycyjnie najwięcej miejsc noclegowych oferowały hotele – 165,6 tys., co stanowiło 27 proc. ogólnej liczby dostępnych miejsc noclegowych.

Struktura polskiej bazy noclegowej w 2009 r. przedstawia się następująco: hotele – 1634, motele – 119, pensjonaty – 274, inne obiekty noclegowe – 809, domy wycieczkowe – 60, schroniska – 62, schroniska młodzieżowe – 52, szkolne schroniska młodzieżowe – 290, ośrodki wczasowe – 1199, ośrodki kolonijne – 111, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe – 464, domy pracy twórczej – 39, zespoły domków turystycznych – 330, kompingi – 125, pola biwakowe – 216, hostele – 19, zakłady uzdrowiskowe – 158 oraz pozostałe niesklasyfikowane obiekty noclegowe – 1031.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 19,4 mln turystów (o 1 proc. mniej niż w 2008 roku), w tym 3,9 mln gości z zagranicy. Ponad połowa wszystkich korzystających z bazy noclegowej zatrzymała się w hotelach (10,6 mln). Liczba turystów nocujących w hotelach spadła o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Dużą popularnością cieszyły się także inne obiekty hotelowe (np. zajazdy, wille, zamki), w których nocowało 1,7 mln gości. Podobna liczba turystów korzystała z noclegów w ośrodkach wczasowych (1,6 mln) i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (1,2 mln).
 

Opublikowano: 17.06.2010
Aktualizacja: 17.06.2010