AmRest: 11,58 mln zł zysku w I kw. 2010 r

Udostępnij artykuł

Skonsolidowane przychody wyniosły 481,21 mln zł wobec 521,66 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyliczono na 24,88 mln zł wobec 26,20 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 2,32 mln zł straty netto wobec 0,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Po 12 miesiącach 2009 roku przychody ze sprzedaży AmRestu wyniosły ponad 2 mld zł (1,4 mld zł rok wcześniej). Sprzedaż Grupy w samym IV kw. 2009 r. była na poziomie 482,4 mln zł. W całym 2009 r. skonsolidowany wynik netto spółki wyliczono na 38,7 mln zł, w porównaniu do 29,3 mln zł w roku 2008.

Pod koniec I kwartału 2010 roku w portfolio AmRestu znajdowało się 438 restauracji, liczba ta zmniejszyła się od początku roku o 7 lokali, co związane jest z wykluczeniem z grupy lokali Freshpoint (5) i Rodeo Drive (2).

Największą siecią AmRestu jest KFC, która posiada 226 lokalizacji w sześciu państwach (Polsce, Czechach, Rosji, Bułgarii, Serbii i na Węgrzech), z czego w naszym kraju działa ponad 110 lokali sieci. Drugą pod względem wielkości są amerykańskie restauracje Applebee’s (103 lokale), trzecią – Pizza Hut z 73 restauracjami w trzech krajach (53 w Polsce, a pozostałe w Rosji i na Węgrzech). Mniejszymi sieciami są: Buger King – 22 lokale w trzech państwach (najwięcej, ponieważ ponad 16 w Polsce oraz na Węgrzech i w Czechach) oraz Starbucks – 14 (10 w Czechach, 4 w Polsce).

Jak już podawał portal Horecanet.pl, od początku 2010 roku AmRest kończy restrukturyzację sieci restauracji marek własnych – Rodeo Drive i Freshpoint. Polega ona na zamknięciu najmniej rentowych lokali oraz wyłączeniu pozostałych z portfolio grupy i oddaniu ich w zarządzanie brand menedżerom. Taka decyzja związana była z tym, że lokale te były w stanie spełnić docelowej skali na poziomie minimum 50 mln dol. rocznej sprzedaży. Ponadto AmRest koncentruje swoje siły na rozwoju nowych marek – Starbucks i Burger King. 

 

Opublikowano: 14.05.2010
Aktualizacja: 14.05.2010