AmRest przyspiesza z poszukiwaniem lokalizacji

Udostępnij artykuł

Jak podaje spółka w regulaminie akcji, AmRest jest zainteresowany najmem lub dzierżawą, a także kupnem nieruchomości spełniających warunki, jakie dla takich lokalizacji są wyznaczano w aktualnej polityce rozwoju spółki. Akcja skierowana jest głównie do profesjonalistów z branży nieruchomości, ale dopuszczone są do niej także osoby fizyczne zameldowane w Polsce. – Za każdą podpisaną przez AmRest a przedstawioną przez pośrednika umowę najmu, dzierżawy lub zakupu nieruchomości, pośrednik otrzyma wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 5 tys. euro netto dla lokali położonych w ciągu ulicy i 10 tys. euro netto dla dzierżawy gruntu pod restaurację wolnostojącą typu "drive thru". Z akcji wyłączone są lokalizacje znane AmRest z innych źródeł, jak również lokale położone w centrach handlowych (food courty) – podaje spółka.

AmRest jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio takich marek, jak KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks oraz Applebee’s (Stany Zjednoczone) w oparciu o franczyzę i współpracę typu joint venture. Obecnie AmRest zarządza około 440 restauracjami. Przedstawiciele spółki kilkakrotnie deklarowali, że na powstanie 60-70 nowych lokali w 2010 roku mają już finansowanie (wewnętrzne przepływy pieniężne oraz finansowanie dłużne). Na otwarcie w 2011 roku około 100 lokali AmRest wykorzysta ponad 300 mln zł, które pozyskała z emisji akcji dla amerykańskiego funduszy Warburg Pincus (24 maja br. WP objął 4 726 263 akcje spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 65 zł).

AmRest miała w I kw. 2010 roku 11,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 481,21 mln zł wobec 521,66 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Opublikowano: 07.06.2010
Aktualizacja: 07.06.2010