AmRest ze wzrostem EBITDA o 16,5 proc. w I kwartale 2021 roku

Udostępnij artykuł
Na koniec marca 2021 funkcjonowało 95 proc. restauracji grupy, w porównaniu do 92 proc. na koniec grudnia 2020. Mimo trudności związanych z pandemią COVID-19 w 2020 roku, spółka odnotowała w I kwartale 2021 r. pozytywne trendy, co przełożyło się na wzrost marży EBITDA o 280 punktów bazowych, do 13,1 proc. w I kwartale 2021 r. z 10,3 proc. rok wcześniej.


AmRest, europejski operator restauracyjny, zaobserwował oznaki poprawy sytuacji w I kwartale 2021 r., co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki za ten okres. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 380,0 mln euro w porównaniu z 411,9 mln euro w zeszłym roku (spadek o 7,8 proc.), z kolei EBITDA w I kwartale 2021 r. osiągnęła poziom 49,6 mln Euro (16,5 proc. wzrost w ciągu roku), marża EBITDA natomiast wzrosła o 2,8 punktu procentowego do 13,1 proc. Szereg inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów, w tym kosztów sprzedaży, oszczędności w kluczowych kategoriach, a także inne programy wsparcia pozwoliły osiągnąć solidną poprawę marży.

Sytuacja w lockdownie

Pomimo lockdownu i związanych z nim ograniczeń występujących na większości rynków działalności AmRest, grupa zwiększyła liczbę funkcjonujących restauracji z 92 proc. na koniec grudnia 2020 roku do 95 proc. na koniec marca 2021 roku. Ograniczenia w sprzedaży dine-in zostały częściowo zrównoważone wzrostem udziału innych kanałów sprzedaży, takich jak zamówienia z dostawą do domu, na wynos oraz realizowane w punktach drive thru. Dzięki umacnianiu obecności AmRest w obszarze digital,spółka sukcesywnie powiększała dostępność swoich usług dla klientów, osiągając 26 proc. wzrost bazy danych nowych klientów.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rynek-Dostawcow-HoReCa-RAPORT-2021.png

Pierwszy kwartał 2021 roku wciąż stawiał przed branżą restauracyjną wiele wyzwań, ale przy odpowiednim podejściu operacyjnym i zaangażowaniu naszych pracowników, byliśmy w stanie udowodnić odporność naszego biznesu. Nie tylko zwiększyliśmy nasze możliwości sprzedażowe zwiększając udział funkcjonujących restauracji w porównaniu z końcem 2020 roku, ale również realizowaliśmy plan nowych otwarć. W tym okresie dodaliśmy do naszego portfolio 21 nowych restauracji, więcej niż w porównywalnym kwartale 2020 roku. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wykonanych szczepień na naszych kluczowych rynkach, liczymy na utrzymanie tych pozytywnych trendów w kolejnych miesiącach – powiedział Mark Chandler, CEO AmRest.

Na niektórych rynkach AmRest widać już znaczącą poprawę. Marża EBITDA w Chinach wzrosła w porównaniu do I kwartału 2020 roku o 28,7 punktu procentowego do 26,3 proc. w Rosji natomiast zanotowano wzrost marży o 5 punktów procentowych do 20,3 proc. Pomimo tego, iż rynki Europy Zachodniej oraz Europy Środkowo-Wschodniej pozostawały pod presją, sprzedaż w kanale dostawy i na wynos zrekompensowała blisko połowę nominalnego wolumenu utraconej sprzedaży w segmencie dine-in.

Realizacja strategii online i delivery w ostatnich latach pozwoliła AmRest znacząco zwiększyć sprzedaż uzyskaną za pośrednictwem tych kanałów. W pierwszym kwartale 2021 r. przychody z zamówień z dostawą do domu, na wynos oraz realizowanych w punktach drive thru stanowiły 84 proc. całkowitej sprzedaży w porównaniu do 51 proc. w pierwszym kwartale 2020 roku.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.