Bielsko-Biała zwolni m.in hotele z podatku od nieruchomości

Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie. Zwolnienie będzie dotyczyło tych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z konsekwencjami ekonomicznymi pandemii COVID-19. Ulgi otrzymają m.in. świadczący usługi hotelarskie i przewodnickie.

Uchwała wiąże się z wejściem w życie Śląskiego Pakietu dla Turystyki. W jego ramach dostajemy 500 tys. zł zgodnie z przyjętym stosunkiem liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkańców. W naszym wypadku pozyskane środki przeznaczymy na budowę nowego parkingu w Wapienicy. Wybór inwestycji wynika z turystycznych walorami dzielnicy. Posiadamy wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania tego przedsięwzięcia jeszcze w tym roku – informował podczas sesji prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. – Należy pamiętać, że te środki z punktu widzenia naszego budżetu tak naprawdę się wyzerują. Na taką właśnie kwotę udzielimy zwolnień podatkowych. Uszczuplimy nasze dochody. W tych trudnych warunkach musimy pomóc branży turystycznej. W marcu ruszą konkursy dla przedsiębiorców tego sektora. Będą realną pomocą dla ich firm w dobie kryzysu. Na terenach związanych z turystyką na ten cel zostanie rozdysponowana kwota 77 mln zł w skali województwa.

Zwolnienie z podatku

Rada Miejska przyjęła propozycję prezydenta, korzystając z ustawy z 9 grudnia 2020 r. Daje ona gminie możliwość wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia z podatku od nieruchomości. Mowa o gruntach, budynkach i budowlach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców. Zwolnienia dotyczą części roku 2020 oraz wybranych miesięcy pierwszego półrocza 2021 r. Na mocy uchwały RM z podatku od nieruchomości będą zwolnione grunty, budynki i budowle (lub ich części), które są w posiadaniu przedsiębiorców zajęte na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej (prowadzenie usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Dotyczy to za marca, kwietnia i maja 2021r. ,

Spadek sprzedaży towarów lub usług powinien wynieść nie mniej niż o 30 proc. W wyliczeniach będzie istotny stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych. Musi przypadać na okres od 1 października 2020 r. do dnia złożenia oświadczenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Podatnicy, którzy ubiegają się. o zwolnienie z podatku od nieruchomości, powinni złożyć oświadczenie znajdujące się w załączniku.

ŚWIAT HOTELI listopad-grudzień 2020
>> kliknij, aby się zapoz
nać się z pełną treścią publikacji <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.