Dofinansowanie na projekty turystyczne

Udostępnij artykuł

W skali 16 RPO przeznaczono na ten cel ponad 3/4 środków. Jednym z działań, na które można uzyskać środki unijne jest "Poprawa bazy noclegowej zgodnie ze standardami europejskimi i obowiązującą klasyfikacją i kategoryzacją" – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Treść Turystyka odgrywa ważną rolę w gospodarce. Korzyści z rozwoju turystyki dla lokalnej gospodarki wynikają: z rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia, napływu nowych inwestycji, dochodów uzyskiwanych z obecności turystów. Na obszarach wiejskich, które są atrakcyjne turystycznie, mieszkańcy rezygnują lub ograniczają swoją działalność w rolnictwie przechodząc do bardziej dochodowego sektora usług turystycznych.

Jak informuje MRR, możliwe działania z zakresu turystyki wspomagające społeczno-ekonomiczny rozwój regionów, dofinansowane z RPO to:
• poprawa bazy noclegowej zgodnie ze standardami europejskimi i obowiązującą klasyfikacją i kategoryzacją,
• rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, w obiektach podkreślających specyfikę regionu oraz w zakresie kuchni regionalnej,
• adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionów,
• opracowanie i utworzenie: systemów i centrów informacji turystycznej, nowoczesnej sieci informacji internetowej,
• rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki,
• budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
• rozwój funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów wodnych,
• budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (m.in. parki, ścieżki zdrowia, plaże, kąpieliska, przystanie wodne, skateparki, ściany wspinaczkowe, szlaki turystyczne i przyrodnicze, ścieżki rowerowe, porty i przystanie żeglarskie, pomosty cumownicze, miejsca biwakowania, oznakowanie tras i szlaków),
• budowa udogodnień dla turystów (parkingi, wypożyczalnie sprzętu, przechowalnie bagażu, dojścia na plażę itd.),
• budowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w tym odbudowa i renowacja architektury zdrojowej, rewitalizacja parków zdrojowych, ścieżki ruchowe, tężnie, grzybki inhalacyjne, odbudowa, budowa, rozbudowa oraz wyposażenie pijalni wód,
• rozwój usług związanych z turystyką,
• rozwój infrastruktury turystycznej na terenach Parków Narodowych, Natura 2000 i leśnych kompleksów promocyjnych,
• budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej, targowej i konferencyjnej (obszary wystawowe),
• tworzenie nowych oraz rozwój istniejących centrów wystawienniczych,
• zakup sprzętu i modernizacje bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych działających na obszarach turystycznych (m.in. Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze),
• budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych wyłącznie w powiązaniu z w/w projektami (m.in. ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych),
• projekty służące poprawie jakości kształcenia kadr turystycznych w regionie.

 

Opublikowano: 07.06.2010
Aktualizacja: 07.06.2010