Dwór Uphagena Arche Hotel Gdańsk otwiera się dla gości

Udostępnij artykuł
Rewitalizowane tereny i zabyt­kowe budynki Dolnego Miasta w Gdańsku okazały się idealnym miejscem dla kolejnej inwestycji Grupy Arche. Położony w połu­dniowej część miasta, w nie­wielkiej odległości od południo­wego dopływu Motławy, Dwór Uphagena zyskał sze­reg funkcji połączonych w jeden organizm pod nazwą Arche Hotel Dwór Uphagena. Obiekt właśnie otwiera się dla gości. Rezerwacji można dokonywać od 28 grudnia.

Dwór Uphagena to rewitalizacja, przebudowa oraz rozbudowa zabytkowego XIX wiecznego dworu. Wraz z zespołem budynków przylegających, którego podstawą jest hotel z 193 pokojami i 63 apartamentami mieszkaniowymi.

W głównym budynku, w miejscu zabytkowej kuchni, znajduje się restauracja z oknami skiero­wanymi na zielony dziedziniec. Natomiast w strefie wejściowej, otwartej na ulicę Kieturakisa, umiejscowiony jest lobby bar.

Funkcją towarzyszącą dla po­koi hotelowych są cztery sale konfe­rencyjne.

Ciekawym projektem jest rów­nież planowana budowa pawilo­nu we wnętrzu ogrodu. Wprowa­dzenie współczesnej małej archi­tektury ma na celu podniesienie standard istniejącej przestrzeni publicznej.

Ogród ma pełnić rolę wielo­funkcyjnej sali wykorzystywanej zarówno przez hotel, ale także być przestrzenią udostępnianą inicja­tywom społecznym, kulturalnym.

ŚWIAT HOTELI – WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Zależy nam, aby Dwór Uphage­na był miejscem otwartym, od­zwierciedlającym charakter Dol­nego Miasta. Planujemy nawią­zanie współpracy z artystami, aby umożliwić organizowanie spo­tkań i wystaw w centrum Upha­gena oraz spotkań plenerowych w ogrodzie – podkreślają zgodnie przedstawiciele Grupy Arche.

Wnętrza kompleksu Dwór Uphagena są niebanalne, architekci dołożyli wszelkich starań, aby historyczny charakter miejsca pozostał w nim obecny. Industrialny wystrój obnaża relikty dawnych czasów, eksponowane są oryginalne cegły, kolebkowe sklepienia, wysokie, surowe betonowe sufity podparte oryginalnymi belkami konstrukcyjnymi. Całość wykończona minimalistycznie, z dużą dbałością o szczegóły.

W lobby wita gości odzyskana XIX wieczna ceramiczna posadzka, ułożona w misterną mozaikę, mieszając się z nowoczesnym designem recepcji i baru. Przenikające się style zaskakują, we wnętrzach spotkamy zabytkowy magiel, ogromną starą kuchnię gazową, odnowione klatki schodowe i wijące się oryginalne balustrady.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 06.12.2021
Aktualizacja: 07.01.2022