GUS: wykorzystanie pokoi na poziomie 41 proc.

Udostępnij artykuł

W stosunku do 2008 roku w 2009 liczba osób korzystających z hoteli spadła o 0,9 proc., w tym liczba turystów zagranicznych o 3,9 proc. Udzielono o 2 proc. mniej noclegów i wynajęto 3,1 proc. mniej pokoi. Z hoteli w 2009 roku skorzystało 10642,2 tys. osób (10739,1 tys. w roku 2008), w tym 3141,5 tys. turystów zagranicznych (3268,4 tys.). Ogółem udzielono 19445,3 tys. noclegów (19849,7 tys.), w tym 6675 tys. turystom zagranicznym (6992,6 tys.). Wynajęto 12400,7 tys. pokoi (12803,9 tys.), w tym 4392,4 tys. turystom zagranicznym (4714,4 tys.).
Natomiast stopień wykorzystania pokoi we wszystkich obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania w Polsce wyniósł w 2009 r. 39,2 procenta. W 2008 roku kształtował się on na poziomie 43,4 procenta. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2009 roku wyliczono na 35,8 procenta, rok wcześniej – 37,6 proc. Z obiektów noclegowych skorzystało w tym okresie 19353,7 tys. osób (19556,1 tys. w roku 2008), w tym 3861,9 tys. turystów zagranicznych (4046,3 tys.). Ogółem udzielono 55020,1 tys. noclegów (56645,5 tys.), w tym 9609,4 tys. turystom zagranicznym (10173,2 tys.). Wynajęto 14956,5 tys. pokoi (15518,3 tys.), w tym 4806,8 tys. turystom zagranicznym (5198,8 tys.).
W stosunku do 2008 roku w 2009 liczba osób korzystających ze wszystkich obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce spadła o 1 proc., w tym liczba turystów zagranicznych o 4,6 proc. Udzielono o 2,9 proc. mniej noclegów i wynajęto 3,6 proc. mniej pokoi.
Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki obecnie w Polsce działa 2540 skategoryzowanych obiektów noclegowych., 1885 z nich to hotele.

Opublikowano: 13.04.2010
Aktualizacja: 13.04.2010