GUS: wynagrodzenie w horeca na poziomie 2341 zł

Udostępnij artykuł

W pierwszych czterech miesiącach tego roku przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią wyliczono na 105 tys. W stosunku do analogicznych okresów poprzedniego roku w kwietniu oraz w pierwszych czterech miesiącach 2010 roku przeciętne zatrudnienie z horeca wzrosło o 3,9 proc. i 3,8 proc. W 2009 roku wzrost ten był wyższy i wyniósł – odpowiednio – 6,7 oraz 7,6 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał także informacje o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto. W horeca w kwietniu 2010 wyliczono je na 2341,39 zł i było wyższe niż w kwietniu 2009 roku o 2,5 proc. Patrząc na pierwsze cztery miesiące tego roku, omawiane wynagrodzenie wyniosło 2367,32 zł. Odnotowano wzrost o 3,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. W 2009 roku wzrost ten wyniósł: 2,4 proc. (kwiecień) oraz 3,6 proc. (styczeń-kwiecień).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. ukształtowało się na poziomie sprzed roku i wyniosło 5308,3 tys. osób (wobec spadku o 1,4 proc. w kwietniu ub. roku i 0,6 proc. w marcu br.). W okresie styczeń–kwiecień br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5303 tys. osób i było o 1 proc. niższe niż przed rokiem (wobec spadku o 0,1 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

W kwietniu br. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 3398,67 zł i było o 3,2 proc. większe niż przed rokiem (zarówno w poprzednim miesiącu, jak i w kwietniu ub. roku odnotowano wzrost o 4,8 proc.). W okresie styczeń–kwiecień br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3365,54 zł i było o 3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost odpowiednio o 5,9 proc.).

Opublikowano: 26.05.2010
Aktualizacja: 26.05.2010