Hala Gwardii o krok od remontu

Rozpoczyna się kolejny etap wyboru partnera, który wykona remont. Nastepnie będzie też odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie Halą Gwardii. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanego obiektu.

Inwestycja w Hali Gwardii będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), czyli współpracy podmiotów prywatnych z publicznymi. Negocjacje, które rozpoczną się we wrześniu tego roku dotyczą pięciu firm: Food Hall Poland, Multibud Investment W. Ciurzyński, CBR Events, Budimex I oraz Mota-Engil Central Europe PPP 3.

 Zakończenie wszystkich etapów całego postępowania i podpisanie umowy planowane jest na połowę 2023 roku. Do tego czasu Hala Gwardii będzie działać tak, jak dotychczas. Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events, która ma umowę na prowadzenie działalności w tej lokalizacji do czerwca 2022 r. 

Jaka będzie nowa Hala Gwardii?

Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne). Wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Rewaloryzacja Hali Gwardii to element programu Nowe Centrum Warszawy. To koncepcja obejmująca zmiany w ścisłym centrum stolicy. Program ma zmienić oblicze tej części miasta i uczynić ją bardziej przyjazną dla mieszkańców. Zmiany obejmą okolice Pałacu Kultury, ul. Marszałkowską od pl. Konstytucji po pl. Bankowy, fragment Śródmieścia między Al. Jerozolimskimi oraz ul. Świętokrzyską, a od zachodu al. Jana Pawła II.

Warszawa ma w planach  kolejne projekty do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to m.in. projekty z zakresu gospodarki odpadami, dotyczące obiektów poprzemysłowych i zarządzania energią czy też budowa kąpielisk i basenów nad Wisłą.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE czerwiec-lipiec 2021
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.