Hochland ma strategię zrównoważonego rozwoju

Udostępnij artykuł
W dotychczasowej działalności, firma zrealizowała już szereg istotnych elementów z opracowanej strategii. Dokonano między innymi weryfikacji możliwości optymalizacji opakowań, dążąc do redukcji użytych surowców, w tym tworzyw sztucznych, czy papieru. W latach 2018-2019 dzięki optymalizacji opakowań oraz poprzez procesy inwestycyjne uzyskano redukcję tworzyw sztucznych o 110 ton/rok i papieru o 418 ton/rok, a w roku 2020 zmniejszono ilość wprowadzanego papieru o 46 ton.

Zapisane szczegółowo w naszej strategii cele są celami całej organizacji, każdego pracownika Hochland Polska, niezależnie od miejsca pracy. Chcemy rozwijać nasz biznes tak, aby on istniał i funkcjonował w zgodzie z naturą i społeczeństwem, aby naszymi wyrobami mogło cieszyć jeszcze wiele pokoleń konsumentów podkreśla Piotr Knauer, dyrektor generalny, prezeszarządu Hochland Polska.

W ramach opracowanej strategii w Hochland Polska przyjęto najważniejsze kierunki zmian i działań wraz z potrzebnymi narzędziami oraz jasno określonymi miernikami. Firma zobowiązała się do osiągnięcia w okresie do 2025 roku 50 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla, a już od 2021 roku – neutralności klimatycznej zakładów produkcyjnych. Zadeklarowane zostało również liderstwo branżowe w kwestiach dobrostanu zwierząt i  konkretny cel, aby 70 proc. dostawców mleka znalazło się w najwyższej kategorii ocen dobrostanu zwierząt. Nie mniej istotne dla Hochland jest, aby 100 proc. opakowań do  produktów nadawało się do recyklingu. Aby zrealizować ten cel wypracowano mapę drogową dla zrównoważonych opakowań, której założenia są systematycznie wdrażane. Poruszono również kwestie szerokiego zastosowania zasad gospodarki cyrkularnej z naciskiem na redukcję ilości odpadów oraz zużywanych mediów.

Dziś i w najbliższych latach nadrzędnym celem jest dla nas zmniejszenie śladu węglowego i uzyskanie neutralności klimatycznej zakładów.  Każdego roku Hochland chce redukować wpływ na środowisko o 1,5 proc. mówi Joanna Kamińska, kierownik ds. inwestycji i zrównoważonego rozwoju w Hochland Polska. Dzięki zaangażowaniu pracowników wszystkich działów oraz precyzyjnie określonym celom, każdego dnia realizujemy w praktyce misję zrównoważonego rozwoju – dla Hochland to powód do wielkiej dumy i satysfakcji. Poszukujemy również możliwości synergii działań w zakresie zrównoważonego rozwoju z naszymi partnerami biznesowymi, chcemy się wzajemnie inspirować, dzielić dobrymi praktykami i wspierać w zakresie celów zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój w czasach pandemii

Mimo trwającej pandemii, która skierowała oczy biznesu na optymalizacje kosztów, firma pozostała wierna przyjętej strategii i nie zrezygnowała z misji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, aby dbali o środowisko naturalne i społeczne – dziś i jutro. Działania te zostały docenione m.in. przez ekspertów z Dziennika Gazety Prawnej – Organizatorów plebiscytu Złoty Laur Klienta. W tegorocznej edycji konkursu firma Hochland otrzymała prestiżowe wyróżnienie złoty Laur Klienta 2021 w kategorii Ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle, uzyskując ponad 20 proc. głosów. Szerokie aktywności Hochland Polska na polu proekologicznym i wdrażanie innowacyjnych działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, stanowią wyznacznik trendów dla całej branży i określają kierunek, w jakim powinien podążać dojrzały, świadomy biznes.podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2021
> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rynek-Dostawcow-HoReCa-RAPORT-2021.png

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.03.2021
Aktualizacja: 30.03.2021