Hotel spa & wellness w Świeradowie Zdroju

Udostępnij artykuł

Aktualnie Villa Cotonina sp. z o.o. poszukuje wykonawcy przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji finansowana będzie w ramach projektu ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejącego budynku Villi (objętego ochroną konserwatorską) oraz budowę budynku hotelowego z częścią basenową i spa wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi, sieciami zewnętrznymi i drogami wewnętrznymi.

Jak już pisaliśmy, projekt ten został zatwierdzony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach kunkursu dotyczącego zwiększenie atrakcyjności turystycznej Dolnego Śląska. Spółka Villa Cotonina otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 3,9 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 9,6 mln zł.

Według zeszłorocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym woj. dolnośląskim funkcjonowało około 210 hoteli. Wśród nich zdecydowanie przeważają obiekty o średnim standardzie – dwu- i trzygwiazdkowe, a brakuje hoteli luksusowych. W całym województwie funkcjonują jedynie dwa pięciogwiazdkowce. W 2009 r. stopień wykorzystania pokoi w dolnośląskich hotelach wyliczono na 40,6 proc. (47 proc. w 2008 r.). Natomiast stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 31,7 proc. (35,4 proc. w 2008 r.). Z hoteli w Dolnośląskiem w 2009 r. skorzystało łącznie 971635 osób (1087753 w 2008 r.), w tym 295677 turystów zagranicznych (360738 w 2008 r.)

 

Opublikowano: 08.06.2010
Aktualizacja: 08.06.2010