Hotele dzięki dotacjom

Udostępnij artykuł

Przedsiębiorstwa z branży turystycznej mogą korzystać ze dotacji w ramach działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Z kolei z działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu korzystać mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

Ze środków Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wspierane są projekty, dzięki którym województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla różnych grup turystów. Inwestycje, które rozpoczęto dzięki dotacjom to m.in.: rozbudowa hotelu Żubrówka o nowy budynek, w którym znalazła się część hotelowa i basen (dofinansowanie 3,99 mln zł), Eternite – Centrum Odnowy i Folkloru (4 mln zł), Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne Proserwy (3,73 mln zł) oraz Pałac na Wodzie (3,99 mln zł) – projekt przewiduje powstanie ekskluzywnego sanatorium wraz z częścią hotelową.

Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że w całym województwie podlaskim funkcjonuje obecnie 20 hoteli. Zdaniem Jacka Piorunka, członka zarządu Województwa Podlaskiego, popyt na usługi hotelarskie w województwie podlaskim jest większy niż liczba oferowanych miejsc noclegowych, w szczególności dotyczy to obiektów skategoryzowanych.

Opublikowano: 18.06.2010
Aktualizacja: 18.06.2010