LSI Software: 4,1 mln zł przychodów w I kw.

Udostępnij artykuł

– Kryzys gospodarczy, którego apogeum miało miejsce na przełomie 2008 i 2009 roku pomimo jego zakończenia i utrzymania dodatniej dynamiki PKB w Polsce pozostawił trwałe ślady na sytuacji finansowej i kondycji przedsiębiorstw. Emitent obserwuje wśród potencjalnych klientów zachowanie dużej rezerwy oraz bardzo ostrożne podchodzenie do nowych inwestycji, co ma swoje przełożenie na odroczenie terminów rozpoczynania projektów oraz wydłużanie się realizacji już prowadzonych. Pomimo trudnego otoczenia Emitentowi udało się obronić poziom sprzedaży osiągnięty w 2009 roku oraz zaobserwować powolny powrót do trendu rosnącego w II kwartale 2010 roku. Następstwem wszystkich wysiłków oraz wcześniej wdrożonych działań jest zamknięcie I kwartału 2010 roku zyskiem wysokości 0,3 mln złotych w relacji do straty -0,1 mln za I kwartał 2009 roku. Na szczególną uwagę zasługuje ciągle utrzymujący się na wysokim poziomie EBITDA, który wynosi 860 tys. zł – czytamy w komentarzu do wyników finansowych.

Firma po 12 miesiącach 2009 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 18 576 tys. zł (15 371 tys. zł w 2008 r.). Zysk ze sprzedaży wyniósł 5 268 tys. zł (4 428 tys. zł w 2008 r.), a zysk netto – 805 tys. zł.
Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie LSI Software SA jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Grupa LSI Software obsługuje m.in. wszystkie lokale Sphinx, Chłopskie Jadło, Wook, Da Grasso, Dominium, Green Way, North Fish, W biegu cafe oraz Pijalnie Czekolady.

Opublikowano: 14.06.2010
Aktualizacja: 14.06.2010