Manpower: wzrośnie zatrudnienie w horeca

Udostępnij artykuł

Wartość ta jest wyższa o 7 punktów od prognozy dla ubiegłego kwartału, w ujęciu rocznym nastąpił spadek o 6 punktów procentowych.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2010 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 15 a 28 kwietnia 2010 r. obejmujących grupę 750 pracodawców reprezentującą 10 sektorów z 6 regionów Polski.

Prognoza netto zatrudnienia to wynik analizy danych, jakie otrzymywane są z odpowiedzi na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące całkowitego zatrudnienia firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku lipca do końca września 2010 r. w porównaniu do obecnego kwartału?”. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, z ujemnym jego redukcję.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które przeprowadzone zostało po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 1962 r. W chwili obecnej, w badaniu uczestniczy ponad 61 000 pracodawców z 36 krajów. W chwili obecnej, w wielu krajach Barometr Manpower to nie tylko narzędzie badawcze, ale także wskaźnik ekonomiczny stosowany przez m.in. Bank Angielski i Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.

Opublikowano: 11.06.2010
Aktualizacja: 11.06.2010