Michał Ławniczak, Radaway: Udzielamy pomocy na każdym etapie

Udostępnij artykuł

[TYLKO U NAS – RAPORT 2023] Zauważamy stały wzrost zainteresowania naszymi rozwiązaniami wśród wła­ścicieli obiektów hotelowych. Do­tyczy to zarówno dużych hoteli z setkami po­koi, jak i kameral­nych pensjona­tów. Niezależ­nie od skali zamówienia, jesteśmy w stanie przygotować atrakcyjną ofertę, idealnie dostosowaną do potrzeb inwestora – mówi Michał Ławniczak, dyrektor handlowy Radaway w komentarzu do naszego Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2023.

Michał Ławniczak Radaway

Tym bardziej, że portfolio naszych produktów jest szerokie i obej­muje zarówno rozwiązania speł­niające standardy luksusowych hoteli, jak i opcje ekonomiczne dla mniejszych obiektów. Oprócz samego produktu, oferujemy rów­nież bezpośrednie doradztwo na terenie całej Polski. Nasi przedsta­wiciele handlowi są gotowi udzielić profesjonalnej pomocy na każdym etapie realizacji projektu, a także po uruchomieniu obiektu. Dodat­kowo, istnieje możliwość skorzy­stania z fachowych umiejętności technicznych Certyfikowanych Instalatorów Radaway (CIR) oraz naszego firmowego serwisu.Z naszych obserwacji wynika, że branża hotelarska jest w do­brej kondycji. Cieszy nas rosnące zainteresowanie naszą ofertą, co wynika z faktu, że nie tylko ofe­rujemy szerokie spektrum roz­wiązań, ale także zapewniamy ich dopasowanie do specyfiki danego obiektu i szczególnych wymagań inwestora. Oferujemy również montaż produktów lub szkole­nie instalatorów, co jest kluczo­we, gdyż prawidłowy montaż naszych kabin gwarantuje ich niezawodność. Naszą przewagą jest całościowe podejście do re­alizacji każdej inwestycji.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2023
>> kliknij, aby zapoznać się z ubiegłorocznym wydaniem <<

Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2023

W warunkach wy­magającego rynku, hotele coraz czę­ściej stawiają na design i unikalne rozwiązania, które pod­kreślają ich tożsamość i zapewniają przewagę kon­kurencyjną. Nasza oferta odpowiada na te potrzeby, czego przykładem są kabiny prysznicowe z profilami i okuciami w szczotkowanych od­cieniach złota, miedzi, niklu i gun­metalu. Te doskonale sprawdzą się w łazienkach hoteli klasy premium. Nasz program „Na Miarę” z kolei daje szerokie możliwości indywi­dualizacji wyglądu kabiny poprzez dekoracyjny nadruk lub grawe­runek, wykonane na zewnętrznej stronie tafli, co umożliwia łatwe utrzymanie czystości. Może to być logo hotelu lub dowolny mo­tyw, np. nawiązujący do kultury, tradycji czy przyrody miejsca, w którym jest on zlokalizowany. Indywidualizacja wystroju łazienki jest możliwa także dzięki naszej różnorodnej ofercie szkła i bogatej palecie kolorystycznej brodzików. Wspomniany program umożliwia również zamówienie kabin wy­konanych na wymiar, doskonale wpasowujących się w nietypowe przestrzenie np. ze skosami. Nasze rozwiązania dostarczane do hoteli niekiedy wykraczają poza łazienkę – do pokoi czy stref wypoczynku proponujemy różnego rodzaju szklane przegrody i przepierzenia.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione

Opublikowano: 25.10.2023
Aktualizacja: 25.10.2023