Mineral Spa Cottoniny – siła natury

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS]„Najpiękniejsze są te momenty, w których zapominasz o całym świecie i po prostu cieszysz się chwilą” – z tą myślą stworzyliśmy nasze autorskie, unikalne miejsce w Cottoninie – Mineral SPA – stworzone w oparciu o bogactwo złóż Gór Izerskich.

Wywodzimy się z pięk­nego miejsca i wła­śnie z niego czer­piemy inspiracje. Innowacyjne zabiegi i rytuały z zakresu od­nowy biologicznej i kosmetolo­gii, z których można skorzystać w sześciu gabinetach SPA, ba­zują na skutecznych, a jednocze­śnie nasyconych naturalną ener­gią produktach oraz aktywnych minerałach.

Szeroko pojęta turystyka zdro­wotna jest obecnie ogólnoświato­wym trendem i coraz więcej ludzi, planując swój wypoczynek, łączy go z różnego rodzaju zabiegami dla poprawy zdrowia i urody.

Rynek SPA & Beauty w Polsce nie jest już dla większości Pola­ków synonimem luksusu.

Zatem potrzeba dostosowa­nia oferty do wymagań i potrzeb Gości, przy uwzględnieniu za­chodzących zmian i tendencji w branży beauty , staje się dla nas warunkiem koniecznym do osią­gnięcia pozycji konkurencyjnej w obszarze usług SPA.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Głównym założeniem przy tworzeniu oferty zabiegów i ry­tuałów Cottoniny jest ich wyjąt­kowość, ale też kompleksowość. Staramy się, by Goście, oprócz za­spokojonej potrzeby skutecznego relaksu dla ciała i ducha czy ode­rwania się od rzeczywistości choć na chwilę docenili nasze usługi i chętnie wracali.

Nieustannie udoskonalamy i modyfikujemy procedury zabie­gowe, wprowadzając do oferty szeroki wachlarz zabiegów dla dzieci od pierwszego roku życia, kobiet w ciąży, wegetarian i wegan czy osób aktywnych, dążących do regeneracji sił w naszym SPA. Coś dla siebie znajdą również Pano­wie, korzystając z zabiegów dedy­kowanej oferty Men SPA.

Bardzo dużą uwagę sku­piamy na wyborze surowców i kosmetyków. Dobieramy je uważnie, wybierając te najwyższej jakości. Często przygotowujemy kosmetyki z półproduktów bezpo­średnio przed zabiegami, wybiera­jąc z szeregu możliwości to, co naj­lepsze i najbardziej wartościowe.

Jednak dobre SPA to nie tylko klimatyczne i piękne miejsce, wy­sokiej jakości kosmetyki i profe­sjonalne menu zabiegów, ale także zgrany zespół dobrze wyszkolo­nych terapeutów i kosmetologów. Podejście do wykonywanych za­biegów, umiejętność pracy w ze­spole i wzajemne relacje przekła­dają się na atmosferę panującą w SPA wpływając jednocześnie na jakość świadczonych usług.

W chwili obecnej przygotowu­jemy się do oferty wiosna-lato 2020. Mimo, że do ciepłego sezo­nu pozostało jeszcze trochę czasu, to praca nad stworzeniem atrak­cyjnej rynkowo oferty jest złożo­nym i pracochłonnym procesem, który wymaga wysokiego zaan­gażowania i doświadczenia całego zespołu. Takie działania dostar­czają zespołowi SPA dużo przy­jemności oraz wzbogacają wiedzę o rynku kosmetycznym i fizjotera­peutycznym. Regularnie uczestni­czymy w targach czy szkoleniach branżowych, starając się przenieść światowe trendy do menu zabie­gów. Ogromnym wsparciem jest doradca ds. SPA, Justyna Żukow­ska-Bodnar, założycielka i główna pomysłodawczyni koncepcji Mi­neral SPA Cottoniny, której wy­kształcenie, wiedza o konkurencji, a przede wszystkim niestandardo­we postrzeganie filozofii SPA jest nieocenione.

Pełne obłożenie gabinetów Mineral SPA Cottoniny, niesza­blonowa i szeroka oferta, wysoki standard usług i bogata infra­struktura hotelu potwierdzają, że jesteśmy atrakcyjni dla coraz bar­dziej wymagających Gości.

Autorem jest Justyna Stachowiak
kierownik Mineral Spa Cottonina Hotel & Mineral Spa Resort

Tekst został opublikowany w:

ŚWIAT HOTELI: grudzień 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.02.2020
Aktualizacja: 17.02.2020