Okrągły Stół Polskiej Gastronomii

Udostępnij artykuł

Przy Okrągłym Stole Polskiej Gastronomii zasiedli: Joanna Otreszko-Arska, dyrektor generalny Apen Res sp. z o.o., Michał Bartusiak, dyrektor zarządzający North Fish Polska sp. z o.o., Jerzy Szkolnicki, prezes Green Way sp. z o.o., Tomasz Plebaniak, prezes Dominium SA, Jerzy Wierzbicki, dyrektor ds. franczyzy Dominium SA, Robert Fabiański, dyrektor zarządzający DaGrasso sp. z o.o., Krzysztof Sapkiewicz, dyrektor operacyjny Sodexho Polska sp. z o.o., Grzegorz Rybarski, dyrektor pionu obsługi klienta nielotniczego LOT Catering sp. z o.o., oraz Piotr Mikołajczyk, prezes R&C Union SA.

Podczas spotkania poruszane były także kwestie dotyczące dostosowywania działalności firm gastronomicznych do przepisów unijnych – szczególnie kosztownej utylizacji odpadów. Większość zasiadających przy Okrągłym Stole zastanawiała się także nad przyszłością branży w perspektywie nadchodzącego kryzysu gospodarczego.

Pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Polskiej Gastronomii odbyło się w październiku 2007. Jego uczestnicy przyjęli apel do Rządu RP, dotyczący m.in. utrzymania 7-procentowej stawki VAT na usługi gastronomiczne. Wydarzenia następnych miesięcy pokazały, że wiele z postulatów stało się rzeczywistością. Uczestnicy drugiego Okrągłego Stołu Polskiej Gastronomii, który odbył się 16 kwietnia 2008 roku za kluczowe dla branży uznali potrzebę ujednolicenia przepisów sanitarnych, szerszego otwarcia rynku pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej oraz ograniczenia szarej strefy w gastronomii poprzez egzekwowanie równych zasad dla wszystkich uczestników rynku.

Więcej informacji: www.foodbusinessforum.pl

 

Opublikowano: 09.06.2010
Aktualizacja: 09.06.2010