PARP: projekty dot. infrastruktury kongresowej

Udostępnij artykuł

 Jak już pisalismy, projekty które mogą otrzymać dofinansowanie powinny polegać na budowie, rozbudowie i wyposażeniu infrastruktury umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym. Wsparciem mogły być objęte tylko te przedsięwzięcia, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości, głównie innowacyjnej oraz promocję regionu jako atrakcyjnego gospodarczo. O pomoc mogły się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa oraz podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

Na inwestycje poszczególnych województwach przeznaczono następujące kwoty: lubelskie – 21,14 mln euro, podkarpackie – 7,52 mln euro, świętokrzyskie – 5,15 mln euro oraz warmińsko-mazurskie – 21,14 mln euro.

Według raportu IPO.pl na temat turystyki biznesowej w Polsce, najmniej obiektów konferencyjnych jest w województwach opolskim i lubuskim. Jeśli chodzi o same hotele, to ponad 30 proc. hoteli i obiektów konferencyjnych znajduje się w województwach mazowieckim i małopolskim. Stosunkowo duża liczba ośrodków tego typu zlokalizowana jest także w województwach dolnośląskim, pomorskim i śląskim. W istniejących obiektach konferencyjnych dominują sale przygotowane do realizacji małych i średnich konferencji, a spotkania do 100 osób stanowią 70 proc. całego rynku.

 

Opublikowano: 07.06.2010
Aktualizacja: 07.06.2010