PFR: 2,7 mln zł przychodów w I kw. 2010 r.

Udostępnij artykuł

– W I kwartale 2010 r. zarząd spółki skupił się na działaniach mających na celu optymalny rozwój nowych restauracji otwartych pod koniec 2009 r. (we Wrocławiu) i na początku 2010 r. (w Krakowie). Poprzez reklamę i promocje spółka umocniła pozycję swojej marki w powyższych miastach oraz dotarła do nowych klientów. Zarząd podjął działania pozwalające na zmniejszenie konsekwencji spadków przychodów w branży gastronomicznej. Objęło to m.in. dalsze negocjacje cen oraz terminów płatności u dostawców, dające w efekcie utrzymywanie korzystnych kosztów artykułów promocyjnych oraz poprawę płynności finansowej, optymalizację kosztów zatrudnienia, a także prowadzenie działań z zakresu marketingu lokalnego, wpływajacego na wzrost sprzedaży w poszczególnych restauracjach.

Zarząd spółki planuje osiągnięcie wzrostu sprzedaży oraz zysku netto widoczne w kolejnych kwartałach 2010 r. Spółka zintensyfikuje działania zmierzajace do umocnienia jej pozycji poprzez m.in.: utrzymywanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych klientów, utrzymanie dyscypliny kontroli kosztów bieżącej działalności operacyjnej, poszukiwanie atrakcyjnych lokalizacji dla nowych restauracji, rozwój restauracji o najwyższej rentowności, sprzedaż lokali mniej rentownych oraz rozwój sieci dostawców i producentów żywności i racjonalizacji decyzji zakupowych – pisze zarząd spółki w koenarzu do wyników.

Premium Food Restaurants SA w 2009 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 12 mln zł (w porównaniu do 10,7 mln zł w 2008 r.). Stara netto spółki za ubiegły rok wyniosła 534 652 zł (w 2008 r. zysk netto wyliczono na 60 809 zł). W skład zarządu spółki wchodzą Aleksandra Gawrylak oraz Katarzyna Pieńkowska. Obecnie spółka zarządza 13 restauracjami oferującymi dania kuchni japońskiej.
 

Opublikowano: 26.05.2010
Aktualizacja: 26.05.2010