Potrzebny 6-letni catering dla szpitala

Udostępnij artykuł

Zamówienie polega na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w okresie 72 miesięcy z jednoczesnym przejęciem od szpitala pracowników kuchni wraz z dzierżawą i modernizacją jej pomieszczeń. W chwili podpisania umowy czynność wydawanie posiłków odbywać się będzie z pomieszczenia ekspedycyjnego kuchni.

Szacunkowe miesięczne zapotrzebowanie na posiłki płatne/abonamentowe w roku 2009 w szpitalu wynosiło:
śniadanie – ok. 35 porcji miesięcznie – dotyczy osób opiekujących się chorymi, obiad – ok. 1100 porcji miesięcznie – dotyczy pracowników szpitala i osób opiekujących się chorymi, kolacja – ok. 35 porcji miesięcznie – dotyczy osób opiekujących się chorymi. W dotychczasowym funkcjonowaniu szpitala śniadania i kolacje wykupywane były tylko przez opiekunów pacjentów hospitalizowanych. Konsumpcja posiłków płatnych obiadowych dla pracowników odbywała się od godziny 12 do godziny 15 na stołówce zakładowej.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu został wybudowany przed 22 laty.Obecnie oferuje usługi na II poziomie referencyjnym, w wybranych specjalnościach na III poziomie referencyjnym, w 23 oddziałach stacjonarnych, zatrudniając ponad 1300 osób.

W Polsce największymi firmami cateringowymi są między innymi: Aspen Res, Impel Catering, Gastropol Group, Eurest Poland oraz Dussmann.

Opublikowano: 06.08.2010
Aktualizacja: 06.08.2010