Układ odpornościowy świadomości – nowe warsztaty dla liderów i menadżerów

Udostępnij artykuł
– Z menadżerami pracuję nad poprawą kluczowych dla nich umiejętności, umożliwiając satysfakcjonujące pokonywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Wykorzystywane przeze mnie narzędzia i techniki coachingowe skutecznie wspierają procesy, a także wzbogacają warsztaty i szkolenia – mówi Marta Kustosz, która zaprasza na nowe warsztaty dla liderów i menadżerów zespołów, osób piastujących samodzielne stanowiska.

Cel: Warsztaty doskonalące umiejętności intrapersonalne, ukierunkowane są na pracę nad wewnętrznym dialogiem, wzmacnianiem zaufania do siebie, a także pogłębienia wiedzy na temat indywidualnych czynników motywacyjnych. Budowaniem odpowiedzialności i samoświadomości za efekty realizowanych zadań. Uczestnicy na nowo zdefiniują swoje mocne strony, poszerzą własną perspektywę w spojrzeniu na wykonywane na co dzień działania.

Korzyści:
  • Wzrost odpowiedzialności za działania, uzyskiwanie efekty; większa pewność siebie.
  • Samoświadomość własnych postaw i zachowań oraz ich wpływu na otoczenie.
  • Lepsze relacje z innymi.
  • Zdefiniowanie indywidualnych elementów wpływających na motywację.
  • Wiedza na temat metod skutecznego zarządzania sobą, planowania, wyznaczania celów i ich skutecznej realizacji.
Więcej informacji
>>proszę kliknąć, aby się zapoznać<<

Serdecznie zapraszam do udziału!
Marta Kustosz

Najbliższy termin: 23 wrzesień 2019, miejsce: Warszawa.
Czas trwania: 9:30 – 16:30
Koszt: 1,2 tys. zł netto/os.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: marta@praktykazmian.pl

Wyłącznym Partnerem przedsięwzięcia jest BROG B2B wydawca czasopisma Świat Hoteli, portalu Horecanet.pl i organizator Forum Profit Hotel.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.