Uzdrowisko Szczawno-Jedlina bez nabywcy

Udostępnij artykuł

Chociaż nie udało się sprzedać udziałów w Uzdrowisku, w trakcie procesu prywatyzacji zostały złożone dwie wiążące oferty: EMC Instytut Medyczny SA oraz konsorcjum spółek: Tokel Art Jerzy Keller i Tokel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Jedlina Sp. z o.o. z siedzibą w Jedlinie Zdroju.

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA dysponuje ponad 900 miejscami noclegowymi w dziesięciu obiektach w Szczawnie i Jedlinie. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, która obejmuje przede wszystkim świadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, a także produkcję i sprzedaż wody mineralnej oraz wód leczniczych.

W skali roku w Uzdrowisku leczonych jest ponad 14 tys. pacjentów, w tym około 1000 dzieci. Oprócz standardowych usług uzdrowiskowych takich jak zabiegi lecznicze świadczone w Centrum Rehabilitacji i Balneologii oraz zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach szpitalno-sanatoryjnych, spółka oferuje także szeroką gamę badań laboratoryjnych oraz badania osteoporozy.

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina na rozdrobnionym rynku lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji ma mocną pozycję rynkową. Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, za najbardziej perspektywiczny rynek zagraniczny należy przyjąć Niemcy. Przychody Uzdrowiska w 2005 roku wyniosły 27 mln zł, w 2006 roku 28 mln zł, a w 2007 roku 25 mln zł. Wynik EBITDA w 2005 roku to 2 mln zł, rok później 2,4 mln zł, a w 2007 EBITDA była na poziomie – 0,2 mln zł. W 2005 roku zysk netto wyniósł 0,8 mln zł, w 2006 roku wzrósł do 1 mln zł. W 2007 roku Uzdrowisko odnotowało stratę netto na poziomie 1,2 mln zł.

 

Opublikowano: 17.06.2010
Aktualizacja: 17.06.2010