Wolny grunt pod pole golfowe z hotelem

Udostępnij artykuł

Nieruchomość rolna, niezabudowana ma powierzchnię 37,5 ha. Działka znajduje się na terenie gminy Postomino. W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne o pow. 35,5 ha, pastwiska trwałe o pow. 1,05 ha, lasy i grunty leśne o pow. 0,9 ha.

Urząd Gminy Postomino informuje, że w ustaleniach obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis: „Pole Golfowe" z możliwością realizacji pola z zapleczem hotelowo-socjalnym. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Filii Agencji w Koszalinie (tel. 94/ 34 33 930).

Gmina Postomino położona jest na środkowym wybrzeżu, między Darłowem, Sławnem i Ustką. Obok rolnictwa i rybołówstwa główną dziedziną życia gminy staje się turystyka. Pas nadmorski rozciąga się na długości 15 kilometrów. Miejscowościami wypoczynkowymi są: Jarosławiec, Jeziorzany, Łącko i Rusinowo. Największym jeziorem jest Wicko, będące dawną zatoką morską. Powierzchnia gminy to 22724 ha. Według danych na koniec 2008 roku, w gminie mieszkało 7130 osób.

Z danych GUS za trzeci kwartał 2009 r. wynika, że stopień wykorzystania pokoi w zachodniopomorskich hotelach wyliczono na 54,7 proc. (61,6 proc. w III kw. 2008 r.). Natomiast stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 49,1 proc. (52,7 proc. w III kw. 2008 r.). Od lipca do września z hoteli w Zachodniopomorskiem skorzystały 183922 osoby (177128 w III kw. 2008 r., wzrost o 3,8 proc.). Natomiast stopień wykorzystania pokoi we wszystkich obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim wyniósł w trzecim kwartale 2009 r. 53,8 proc. (59,9 proc. w III kw. 2008 r.).
 

Opublikowano: 28.05.2010
Aktualizacja: 28.05.2010