Zmiany personalne w grupie PHH

Udostępnij artykuł

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Hotelowego wybrała Daniela Puciato na członka zarządu ds. handlowych. Obejmie obowiązki wraz z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu spółki. Jednocześnie z dniem 31 lipca br. rezygnację z funkcji członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju złożył Zbigniew Gryglas. Zasiadał on w zarządzie PHH od 1 stycznia br.

Daniel Puciato

Daniel Puciato – biografia

Doktor ekonomii (Szkoła Główna Handlowa), nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Jagielloński), a także doktor i doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Prezes Zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska oraz wieloletni menedżer kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki – profesor uczelni. Biegły sądowy z zakresu zarządzania w turystyce i sporcie. Członek Rady ekspertów ds. turystyki przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu: zrównoważonego rozwoju, ekonomiki turystyki, finansów przedsiębiorstwa hotelowego, zarządzania hotelem, w tym zarządzania środowiskowego i zachowań prośrodowiskowych różnych grup interesariuszy hoteli. Publikuje na łamach najważniejszych na świecie czasopism z obszaru turystyki. W tym hotelarstwa, m. in. w Tourism Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management oraz Tourism Economics.

Daniel Puciato obejmie stanowisko członka zarządu ds. handlowych wraz z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu PHH. Rozpocznie się ona dzień po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r.

ŚWIAT HOTELI – MAJ-CZERWIEC 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Świat Hoteli czerwiec 2022

Źródło: PHH

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Autor: Horecanet
Opublikowano: 01.08.2022
Aktualizacja: 01.08.2022