ZP PPS: e-sprzedaż alkoholu ratunkiem dla regionalnych przedsiębiorców i rolników

Udostępnij artykuł
W ostatnich latach e-handel stał się w Polsce jednym z wiodących kanałów sprzedaży, wpisując kraj w światowe trendy cyfryzacji. Sprzedaż alkoholu online wciąż nie jest jednak jednoznacznie uregulowana. Ponieważ ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która definiuje ten obszar, pochodzi jeszcze z lat 80. Unormowanie tej kwestii może być szansą na przetrwanie pandemii COVID-19 dla regionalnych producentów wyrobów alkoholowych i spożywczych.

Epidemia koronawirusa nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wywołała radykalne zmiany w funkcjonowaniu całych społeczeństw. Między innymi poprzez przyspieszenie rozwoju technologicznego. Niezbędnego dziś do względnie normalnego funkcjonowania. Internet stał się̨ takim samym kanałem sprzedaży towarów i usług, jak handel detaliczny. Sklepy internetowe to dziś często jedyny kanał sprzedaży, gdzie ze swoimi produktami do konsumentów mogą dotrzeć mali wytwórcy i regionalni rzemieślnicy.

Dotyczy to także branży alkoholowej. W związku z panującymi obostrzeniami regionalni producenci, a także rolnicy ograniczyli swoją działalność oraz zatrudnienie. Dlatego dla branż dotkniętych epidemią tak korzystne może być dzisiaj umożliwienie sprzedaży internetowej alkoholu. Stanowiłoby to impuls gospodarczy i otworzyło przed polskimi wytwórcami nowe możliwości eksportowe.

Uruchomienie sprzedaży alkoholu pozwoli nam dotrzeć nie tylko do krajowych, ale także zagranicznych klientów, którzy doceniają jakość polskich wyrobów. Należy brać przykład z takich krajów jak Wielka Brytania czy Francja. Postawiły na promocję eksportu rodzimych produktów regionalnych – wyjaśnia Grzegorz Grabowski, dyrektor zarządzający Toruńskie Wódki Gatunkowe.

Polacy coraz bardziej cenią sobie produkty regionalne o wysokiej jakości, do których konsumenci obecnie nie mają dostępu lub jest on ograniczony. Sprzedaż przez internet to szansa dla wytwórców tych produktów – mówi prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Witold Włodarczyk.

Sprzedaż internetowa wyrobów alkoholowych jest realizowana w prawie wszystkich krajach Europy. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie unormował tej kwestii. E-commerce zapewnia pełne bezpieczeństwo sprzedaży. Odpowiednio stworzone dwuetapowe „bramki bezpieczeństwa” gwarantują, że zakup alkoholu będzie możliwy jedynie dla osób upoważnionych, które ukończyły 18 lat.

Polski rynek zareaguje podobnie jak rynki światowe. E-sprzedaż nie wpłynie na wzrost sprzedaży alkoholu, a jedynie na zmianę jakościową i przesunięcie kanału dystrybucji w kierunku produktów polskich oraz premium – zauważa Włodarczyk.

E-dostęp do alkoholu wpłynie także pozytywnie na rozwój innych usług. Mowa o branży kurierskiej, spedycyjnej (poprzez dostawy), informatycznej (niezbędne będzie zbudowanie e- infrastruktury). ZP PPS zwraca uwagę, że zgoda na tego rodzaju sprzedaż nie wiąże się̨ z żadnymi wydatkami ze strony państwa.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE grudzień 2020
>> kliknij, aby się zapoznać s
ię z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 03.03.2021
Aktualizacja: 03.03.2021