Zysk Polskiego Jadła spadł o 94,2 proc. r/r

Udostępnij artykuł

W 2009 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13,9 mln zł, z czego 4,5 mln zł z działalności gastronomicznej, co oznaczało spadek o 46,77 proc. w stosunku do ub.r. – Znaczne zmniejszenie przychodów niemalże we wszystkich aspektach prowadzenia działalności zarówno gastronomicznej, sprzedaży operatyw jak i handlowej miało niewątpliwy wpływ na to, iż spółka nie ma wystarczajacej płynności finansowej, a co za tym idzie problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań – napisał zarząd w komentarzu do wyników finansowych za ubiegły rok.

Jak już podawał portal Horecanet.pl, spółka Polskie Jadło, która od 2004 roku rozwija produkcję i sprzedaż wyrobów kuchni polskiej sprzedawanych pod tą samą marką, od kilku miesięcy zwiększa aktywność w tej sferze i szykuje się do podboju rynków zagranicznych. Jak powiedział nam Jan Kościuszko, prezes spółki, udział produkcji i handlu w najbliższych latach będzie w spółce w istotny sposób większy od udziału z działalności gastronomicznej. – Segment produktów gotowych będzie wzmacniać naszą spółkę stanowiąc drugi filar działalności, funkcjonujący równolegle z segmentem restauracyjnym. Takie rozwiązanie sprzyja dywersyfikacji przychodów, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego – komentował Jan Kościuszko.

Polskie Jadło SA jest notowaną na GPW, jedną z największych spółek gastronomicznych w Polsce. Grupa prowadzi sześć restauracji pod nazwą Polskie Jadło, trzy Gościńce Polskie oraz rozwija franczyzowy koncept Sztuka Pieroga.

 

Opublikowano: 17.05.2010
Aktualizacja: 17.05.2010