100 mln euro za trzy hotele

Udostępnij artykuł

Nie oznaczało to jednak bezczynności samych inwestorów, którzy pogodzeni z zaistniałą sytuacją szukali alternatywnych lokat swoich środków. Lukratywny interes został dostrzeżony na zaniedbanym przez wiele lat rynku hotelowym w Polsce, który miał stać się oazą stabilności w tym trudnym dla nich okresie. Gwarancję sukcesu na rynku hotelowym wydaje się dawać rosnące zapotrzebowanie na najwyższej jakości usługi noclegowe. Nie bez znaczenia są też zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r., które – o ile same w sobie nie mogą zapewnić ponadprzeciętnych zysków branży hotelowej – to dają szansę na pozytywny impuls wzrostu dla całej polskiej gospodarki.

Aktywność funduszy
Pomimo dobrych perspektyw, rzeczywistość na rynku hotelowym w Polsce w 2009 r. nie uległa znaczącej zmianie. Niemniej, Polska była jedynym krajem na mapie Europy, któremu udało się uniknąć recesji. Dostępność europejskich funduszy oraz relatywnie niski wskaźnik nasycenia miejscami noclegowymi na 10 tys. mieszkańców w Polsce, pięciokrotnie mniejszy od średniej europejskiej, pozwalają zakładać, że w ciągu najbliższych lat nastąpi dalszy rozwój sektora.

Szczególne zasługi dla rynku akwizycji miały zagraniczne, a ściślej niemieckie, fundusze nieruchomości, które odnalazły w hotelach ciekawą alternatywę i możliwość dywersyfikacji ryzyka inwestowania w aktywa nieruchomościowe. To te podmioty zrealizowały w Polsce dwie spośród trzech największych pod względem wartości transakcji hotelowych w 2009 r. na łączną kwotę 61 mln euro. Transakcje te znalazły się również w pierwszej dziesiątce największych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w omawianym roku. Nauczone kryzysem na rynku powierzchni biurowych, fundusze skupiły się wyłączenie na obiektach położonych w najlepszych lokalizacjach i zarządzanych przez operatorów o znanych markach, które gwarantowały stabilność oraz pewność wysokich i długotrwałych zysków.

Dawny hotel Warszawa
Największa transakcja hotelowa w 2009 r. została jednak dokonana z udziałem rodzimych inwestorów. Jak wynika z podawanych informacji, budynek dawnego Prudentialu i dawnego hotelu Warszawa, położony w samym centrum Warszawy, został nabyty przez braci Likusów z Krakowa za cenę 38 mln euro. Sprzedawcą była spółka Polimex-Mostostal, która nabyła wspomniany obiekt w 2005 r. za cenę 6,3 mln euro.

Dodatkowo Polimex zapewnił sobie możliwość przeprowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych sprzedanego budynku na kwotę 90 mln zł, co oznacza, iż sam budynek został wyceniony na kwotę około 16 mln euro. Na sprzedaż budynku zdecydowano się ze względu na przeszkody natury prawnej. Według niepotwierdzonych informacji, nowy inwestor planuje przywrócenie funkcji hotelowych budynku. Przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić zaraz po sfinalizowaniu formalności z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Krakowskie Radisson i andel’s
Na drugim miejscu uplasowała się transakcja nabycia pięciogwiazdkowego hotelu Radisson Blu w Krakowie przez fundusz Union Investment Real Estate GmbH. Dotychczasowym właścicielem obiektu była firma deweloperska UBM Realitatenentwicklung, która sprzedała inwestorowi udziały w spółce Philharmonie Office Center Sp. z o. o., posiadającej hotel Radisson, za cenę 32 mln euro.

Trzecią transakcją 2009 r. była sprzedaż przez spółkę Warimpex czterogwiazdkowego andel’s Hotel Kraków funduszowi Deka Immobilien. Jednocześnie obiekt zostanie wynajęty sprzedającemu na okres 15 lat, na warunkach stałego czynszu.

Optymistyczne perspektywy
Perspektywy na rok 2010 mogą napawać umiarkowanym optymizmem. Analiza wyników spółek hotelarskich za pierwszy kwartał br. wskazuje na poprawę w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przyczynił się do tego m.in. wzrost gospodarczy w naszym kraju – ale niestety skala dynamiki została mocno osłabiona przez długą i ciężką zimę.

Sukcesywny powrót koniunktury w gospodarce europejskiej na ścieżkę wzrostu, zdecydowanie większa dostępność do źródeł finansowania oraz idące za tym nasilenie popytu na usługi hotelowe powinno się również przełożyć na poprawę wyników działalności operacyjnej hoteli w Polsce.

Na ten rok zapowiadane są również kolejne inwestycje w największych polskich miastach, głównie w hotele klasy ekonomicznej (czego przykładem może być ekspansja na polskim rynku hoteli francuskiej grupy B&B Hotels czy hoteli Campanile) oraz w segmencie obiektów o standardzie czterech czy pięciu gwiazdek (dotyczy to m.in. pięciogwiazdkowego hotelu Hilton w Gdańsku czy też butikowego hotelu Platinum Palace we Wrocławiu, czterogwiazdkowego Hilton Garden Inn w Krakowie czy czterogwiazdkowego hotelu Best Western Premier w Katowicach).

Swój dalszy rozwój przewidują również międzynarodowe sieci hotelowe, z Hiltonem oraz Starwood Hotels & Resorts na czele. Dodatkowo, można spodziewać się rozwoju inwestycji w sektor condo- i aparthoteli, które cieszą się rosnącą popularnością.

Katarzyna Klimkiewicz, Małgorzata Dankowska, TPA Horwath

Opublikowano: 04.08.2010
Aktualizacja: 04.08.2010