23,3 mld zł wydatków cudzoziemców w Polsce

Udostępnij artykuł

Jak informuje Departament Turystyki w opracowaniu na temat gospodarki turystycznej, dużemu zmniejszeniu uległy wydatki Polaków na podróże zagraniczne, które wyniosły 7,9 mld zł (spadek o 14 proc.). Natomiast nieznacznemu zwiększeniu uległy wydatki na podróże służbowe i wydatki państwa na turystykę, które w 2009 r. wyniosły odpowiednio 7,4 mld zł oraz 3,2 mld zł (wzrost o 1,3 proc. i 3,2 proc. w stosunku do 2008 r.).

W ubiegłym roku wydatki w gospodarce turystycznej wyniosły w sumie 62,8 mld zł i były o 4,2 mld mniejsze niż w 2008 r. W 2009 r. udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB wyniósł 4,9 proc. Było to o 0,4 pkt procentowego mniej niż rok wczesniej.

Sektor turystyczny na całym świecie zarejestrował w 2009 r. spadki. Podobnie było w Polsce (spadek przychodów z turystyki wyniósł 6,2 proc.). Z tego powodu zmniejszeniu uległ udział turystyki w PKB. Inne gałęzi gospodarki rozwijały się w 2009 r. bardziej dynamicznie niż turystyka. 

Jak już pisaliśmy, pierwsze szacunki Instytutu Turystyki wskazują, że w pierwszym kwartale 2010 roku do Polski przyjechało12,1 miliona cudzoziemców, czyli o 2 procent mniej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski są na poziomie 284 dol. na osobę i 85 dol. na jeden dzień pobytu. Są to wartości znacznie niższe niż w porównywalnym okresie 2009. Z noclegów w obiektach typu hotelowego korzystało ogółem 48 proc. turystów (o 5 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2009 roku).

Opublikowano: 03.08.2010
Aktualizacja: 03.08.2010