4 mln euro na hotele i restauracje w woj. śląskim

Udostępnij artykuł

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie powinny dotyczyć budowy (w tym rozbudowy), przebudowy i remontów bazy noclegowej i bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. O wsparcie mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w oparciu o umowę lub porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Konkurs ma charakter zamknięty – wnioski przyjmowane będą w terminie od 8 lipca do 8 września 2010 roku. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 23. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 4 000 000 euro czyli 16 641 200 złotych. Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.
 

Opublikowano: 14.07.2010
Aktualizacja: 14.07.2010