55 mln euro dotacji na hale targowe

Udostępnij artykuł

Zainteresowani powinni składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 31 maja. Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie powinny polegać m.in. na budowie, rozbudowie i wyposażeniu infrastruktury umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym. Wsparciem moga być objęte tylko te przedsięwzięcia, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości, głównie innowacyjnej oraz promocję regionu jako atrakcyjnego gospodarczo. O pomoc unijną się ubiegać .jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa oraz podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

Inwestycje dotyczące budowy centrów kongresowych i targowych powinny być realizowane na terenie następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.
Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, których wartość jest nie mniejsza niż 20 mln zł. Na inwestycje poszczególnych województwach przeznaczono następujące kwoty: lubelskie – 21,14 mln euro, podkarpackie – 7,52 mln euro, świętokrzyskie – 5,15 mln euro oraz warmińsko-mazurskie – 21,14 mln euro.

Dofinansowane zostaną projekty, które uzyskały powyżej 60 proc. punktów w ocenie rankingowej i najwyższe miejsca w rankingu. Projekty, które uzyskają poniżej 60 proc. punktów zostaną odrzucone.
 

Opublikowano: 22.04.2010
Aktualizacja: 22.04.2010