7 firm dopuszczonych do prywatyzacji ZUK

Udostępnij artykuł

 Do nabycia jest 3 450 500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 90,09 proc. kapitału zakładowego spółki.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność lecznicza i rehabilitacyjna oraz produkcja napojów bezalkoholowych. ZUK jest największym w Polsce kompleksem uzdrowiskowym, w którego skład wchodzą trzy uzdrowiska: Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój. (www.zuk-sa.pl)

Opublikowano: 19.03.2010
Aktualizacja: 19.03.2010